През всички учебни години, от 2010 г. досега, в паралелките, в които се работи по JUMP Math в българските училища, се постигат очакваните положителни резултати:

 • Децата учат с радост и ентусиазъм
 • Повишава се вътрешната мотивация за учене
 • Децата разбират по-лесно учебния материал по математика
 • Учениците преодоляват страха от математиката
 • Изоставащите деца в класовете се изявяват по качествено нов начин
 • Тетрадките по JUMP и метода на работа улесняват учителите при проверката на знанията; те са наясно с равнището на разбиране на учебния материал
 • Учителите имат възможност да ползват интересни техники в помощ на качественото преподаване на сложни математически концепции в дълбочина
 • Учителите имат възможността да учат
 • Учителите поемат по-голяма положителна емоция от учениците в процеса на работа с учениците
 • Мнозинството родители подкрепят усилията на учителите в работата по JUMP
 • Учителите стават част от екип, в който срещат подкрепа и помощ от страна на екипа на JUMP.

През 2016 г. се проведе сравнително изследване за измерване на математическите знания, умения и нагласи у учениците, при обучение по програма JUMP Math. С резултатите може да се запознаете тук.


Архив на постиженията с JUMP Math през учебните години:

 1. JUMP Math България, Годишен доклад 2011-2012
 2. JUMP Math България, Годишен доклад 2012-2013
 3. JUMP Math България, Годишен доклад 2013-2014
 4. Анализ на резултати от тестове 2016/2017