Сдружение „Институт за прогресивно образование“ е организация в обществена полза, работеща за промяна в политиките и практиките в образованието, за повече автономия на училищата, за създаване на мрежи за професионална подкрепа на директорите и учителите при въвеждане на иновациите, за увеличаване на финансирането за образованието като условие за провеждане на ориентирани към бъдещето значими промени.

Мисията на организацията е трансформация на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.

Основният предмет на дейност на Сдружението е изследване, разработване, прилагане и популяризиране на иновативни образователни модели и подходи, на педагогически системи и учебно съдържание, както и развитие на професионални общности и учещи се организации.

Една от основните задачи на организацията е да създаде и развие нов модел основно и средно училище, който да послужи за пример и база за трансформация на общински училища в страната.