Учебните материали по програма JUMP Math съдържат Ръководства за учителя и Учебни тетрадки за учениците. Всички материали са изключително подробни и внимателно структурирани, за да подкрепят учителя и учениците в учебния процес, като покриват целия материал по учебната програма по математика за съответния клас.

РЪКОВОДСТВА ЗА УЧИТЕЛЯ

Подробните ръководства за учителите от ПГ до 5 клас съдържат:

 • методически указания за прилагане на системата JUMP Math в различни ситуации
 • подробни сценарии на уроците
 • допълнителни бонус задачи и идеи за учителя
 • ясна информация за целите на всеки урок, предварително необходимите знания и използваните термини

ТЕТРАДКИ ЗА УЧЕНИКА

Учебните тетрадки за учениците съдържат:

 • страници със задачи, които се решават с насоки от учителя
 • самостоятелна работа с различни дейности и допълнителни задачи
 • конкретна работа с предмети или рисунки (нагледни материали)
 • работа със символи и операции за научаване на красотата на символите, символната манипулация и моделите в математиката

Учебните тетрадки имат и следните характеристики:

 • в структурата им е интегриран преговор на учебния материал поне за две години назад
 • в рамките на един урок се въвеждат едно, максимум две понятия
 • дават ясно обяснение и структурирано наставление за учениците
 • не претоварват учениците с информация
 • осигуряват достатъчно повторение и практически упражнения
 • съдържат обяснения за основните математически умения, необходими за усвояване на материала

Стриктното следване на ръководствата за учителите гарантира високо ниво на преподаване и постигане на желаните резултати.

Цени на учебните материали

Учебни материали за ученика
ПГ Комплект за ученика – включва ТУ и РМ 64 лв.
1 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 64 лв.
2 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 64 лв.
3 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 64 лв.
4 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 64 лв.
5 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 64 лв.

За училища и детски градини, които работят по програма JUMP Math, при заявяване на 15 и повече комплекти за съответния клас – до 50% отстъпка + 1 безплатен комплект за ползване от учителя.

Ръководтвото за учителя (РУ) за съответния клас ще се предоставя в електронен формат на учителите, които ще работят по програма JUMP Math.


ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

За часовете по разширена/избираема подготовка (ИП) и различни форми на допълнителни занимания с учениците, могат да се използват учебните материали за избираема подготовка, които не покриват целия материал по учебната програма, а допълват и надграждат със задачи темите за съответния клас. Тези материали са подходящи за съчетаване на работа с основните материали в ЗП и допълване с още часове в ИП.

Отново имаме РУ с подробни сценарии, в помощ на учителя и една ТУ за ученика.

Материалите за ИП са за 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

Цената на ТУ е 20 лв.


Всички цени са крайни с включен ДДС.

Последна актуализация и влизане в сила на цените I 21.12.2022 г.

Учебните материали се издават и разпространяват от „Институт за прогресивно образование“ и може да ги заявите единствено през сайта на „Институт за прогресивно образование“. Те не се предлагат в разпространителската мрежа или чрез дистрибутори. Нашата цел е програма JUMP Math да се осъществява от обучени учители, които ние подкрещяме методически и холистично през целия период на преподаване с JUMP Math.


Съкращения:
ПГ – Предучилищна група
РУ – Ръководство за учителя
ТУ 1 – Учебна тертадка 1 част
ТУ 2 – Учебна тертадка 2 част
РМ – Работни материали

ИП – Избираема подготовка

IMG 20180130 143254