JUMP Math България

Цялостна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете

Образователни политики

Експертен диалог за анализи на образователната система и изграждане на устойчиви политики за положителна промяна

Училище за учители

Професионално развитие и споделено учене за учители, съобразено със съвременната наука за ученето и практическия опит

jedi-math-academy-kids-here-are-the-math-jedi-a

Училище за всички

Проект на ИПО, с който целим да направим достъпни най-важните и актуални теми с фокус образованието и възпитанието на децата, под формата на уебинари, обучения и семинари за педагогически специалисти и за родители.