Обучението по JUMP Math е задължително условие за използване на JUMP Math от учители в училищата и детските градини или от родители в индивидуалната им работа с децата у дома. Тъй като обучението за учители изисква много по-задълбочена подготовка, то е специализирано и различно от това за родителите.

Преди да се запишете за обучение препоръчваме да прочетете книгата Краят на невежествотоот създателя на JUMP Math Джон Майтън.


JUMP Math ЗА УЧИТЕЛИ

Обучението „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ е вписано в ИРОПК на МОН с 2 квалификационни кредита, съгласно изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и на ИРОПК на МОН. Обучението е задължително условие за използване на JUMP Math в училищата и детските градини. То е насочено към развитие на професионалните компетентности за прилагане на една доказано добра практика в класните стаи.

Обучението по JUMP Math включва последователно преминаване през следните етапи:

Част 1: ДИСТАНЦИОННА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – включва следните елементи:

  • Въведение в JUMP Math и Методически коментари на урок по JUMP Math
  • Педагогически принципи, системата JUMP Math и вътрешна мотивация
  • Математика по метода на JUMP Math
  • Кратко интервю с учител по JUMP Math
  • Джон Майтън – Открит урок „Алгебра“ по JUMP Math
  • Разяснителни материали за JUMP Math

Тази част завършва с Анкета с въпроси върху предоставените ресурси и удостоверява разбирането на философията и принципите на JUMP Math.

Част (2) НОВА: ДИСТАНЦИОННА под формата на присъствени онлайн уебинари

Тази част се въвежда поради мерките наложени по време на епидемична ситуация забраняващи провеждането на присътвени обучения. Трансформирали сме обучението, изцяло към дистанционна форма, за да можем да обучим учителите, които искат да стартират новата учебна година. Тази част включва теоретично и практическо обучение за работа по системата и завършва с издаване на Удостоверение, което Ви дава право да работите с материалите по JUMP Math и да прилагате системата в педагогическата си практика, но Удостоверението не дава кредити.

Част 2: ПРИСЪСТВЕНА –  дву- или тридневно теоретично и практическо обучение за работа по системата. С тази част се покриват изцяло изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и на ИРОПК на МОН. Провежда се при възможност за осъществяване на присъствени обучения. След приключване на присъствената част  се издава Удостоверение, с което се присъждат 2 квалификационни кредита, съгласно изискванията на Наредбата.

Цената на обучението е 130 лв. с ДДС.


JUMP Math ЗА РОДИТЕЛИ

Презентацията „JUMP Math – в училище и у дома“ е предназначена за всички, които биха желали да се запознаят с иновативната система за преподаване на математика в начален етап JUMP Math – родители, които искат да се занимават индивидуално с децата си у дома и учители, които биха искали да се запознаят със системата и да използват елементи от нея в педагогическата си практика, включително за индивидуално обучение на деца.
Преминаването през тази стъпка, дава право за заявяване на учебни материали по JUMP Math само за индивидуална работа.

Цената за получване на презентацията е 18 лв. с ДДС.


За повече детайли и регистрация за насрочени обучения следете нашите Събития и новини.