Обучението по JUMP Math е задължително условие за включване на учители в програма JUMP Math и прилагане на учебните материали в училища и детски градини.

Препоръчваме на всеки, който се интересуват от иновативни методи за преподаване на математика да започне с книгата Краят на невежеството , с автор Джон Майтън, създател на системата JUMP Math.


JUMP Math – обучение за учители

Обучението „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ е вписано в ИРОПК на МОН с 2 квалификационни кредита, съгласно изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и на ИРОПК на МОН. Обучението е задължително условие за използване на JUMP Math в училищата и детските градини. То е насочено към развитие на професионалните компетентности за прилагане на една доказано добра практика в класните стаи.

Обучението по JUMP Math включва последователно преминаване през следните етапи:

Част 1: НЕПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ

Обучението стартира с неприсъствена част, като за целта участниците получават имейл с обучителни ресурси и указания. Под формата на самостоятелна работа с обучителните ресурси, участниците се запознават с философията и принципите на JUMP Math и имат възможността да гледат урок по JUMP Math с методически коментари. Тази част завършва с Анкета с въпроси върху предоставените ресурси, удостоверяваща разбирането на философията и принципите на JUMP Math.

Част 2: ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – провежда се синхронно присъствена в електронна среда или присъствена на място

  • СИНХРОННО ПРИСЪСТВЕНА ОНЛАЙН В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Трансформирали сме обучението, изцяло към онлайн форма, за да можем да достигнем до повече учители от цялата страна, да можем да предоставим обучението на достъпна цена, при комфорта на дистанционното обучение. Тази част включва теоретично и практическо обучение за работа по системата и завършва с издаване на Удостоверение за 2 кредита, което Ви дава право да работите с материалите по JUMP Math и да прилагате системата в педагогическата си практика.

  • ПРИСЪСТВЕНА НА МЯСТО

Присъствена част в рамките на 2 или 3 дни теоретично и практическо обучение. Провежда се при възможност за осъществяване на присъствени обучения на място в училището или изнесено. Тази част включва теоретично и практическо обучение за работа по системата и завършва с издаване на Удостоверение за 2 кредита, което Ви дава право да работите с материалите по JUMP Math и да прилагате системата в педагогическата си практика.


JUMP Math за родители

Презентацията „JUMP Math – в училище и у дома“ е предназначена за всички, които биха желали да се запознаят с иновативната система за преподаване на математика в начален етап JUMP Math – родители, които искат да се занимават индивидуално с децата си у дома и учители, които биха искали да се запознаят със системата и да използват елементи от нея в педагогическата си практика, включително за индивидуално обучение на деца.
Преминаването през тази стъпка, дава право за заявяване на учебни материали по JUMP Math само за индивидуална работа.


За повече детайли и регистрация за насрочени обучения следете нашите Събития и новини.