Управителен съвет

Олга Нинова-Траянова – Председател

Веселин Димитров

Мариана Банчева

Младен Вълков

Наталия Димитрова

Участието в Управителния съвет е pro bono.

Екип

Олга Нинова-Траянова

Олга Нинова-Траянова

Ръководител образователни програми
Виолета Николова

Виолета Николова

Административен мениджър
Младен Вълков

Младен Вълков

Математик
Мариана Банчева

Мариана Банчева

Експерт, обучение и квалификация
Елена Генчева

Елена Генчева

Сътрудник, методическа подкрепа

Дарители

Бисер Иванов

КомплитИТ ООД

Комфо ЕООД

Немечек България ООД

САП Лабс България ЕООД

Сирма Груп Холдинг АД

Станислав Иванов

Телерик АД

Явор Джонев

Доброволци

Албена Захариева

Благовеста Кузева

Елена Башкехайова

Весела Фотева

Галина Донкова

Галя Красимирова

Ганка Желязкова

Гергана Петкова

Грета Георгиева

Грета Красимирова

Гюлназ Солакова

Д. Панкова

Деница Александрова

Деян Колев

Димитър Димкин

Добри Стоилов

Емилия Йорданова

Евелина Коцева

Елена Генчева

Зорница Христова

Илия Пчеларов

Константин Василев

Красимир Семерджиев

Лилия Стоилова

Мария Георгиева

Милена Иванова

Милена Ленева

Милена Цанева

Моника Ковачка

Митко Маринов

Наталия Димитрова

Невена Манова

Нели Костадинова

Николай Лазаров

П. Петров

Парашкева Кибритева

Радка Чамова

Раинка Върбанова

Ралица Добрева

Росица Георгиева

Румена Маринова

Светослав Стаменов

Славина Иванова

Стефан Златарев

Стефан Манов

София Бъзинска

Таня Ракова