new-school-inner-banner-1

През септември 2016 г., благодарение на неуморния труд на „Инстутут за прогресивно образование“, под ръководството на Явор Джонев, с помощта на много съмишленици и будни родители, които ни повярваха и бяха до нас, отвори врати първото прогресивно училище „Прогресивно образование“.

В съответствие с мисията си за преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век, Институт за прогресивно образование реализира една от големите си цели – изграждане на нов модел училище, където да се приложат добрите образователни практики, иновативни системи и натрупан опит от досегашната работа на сдружението и неговите съмишленици. Резултатът е ЧНУ „Прогресивно образование“, което успешно отваря врати през септември 2016 г. с над 65 ученици и екип от отлично подготвени и силно мотивирани педагози и специалисти.

Първото прогресивно училище работи на принципа на учеща се общност, в което са заложени няколко световно признати иновативни обучителни достижения като Монтесори, JUMP Math, изследователски подход в ученето, трансдисциплинарен модел на преподаване и проектно базирано обучение.

От 2017 г. училището прераства в основно училище и върви своя самостоятелен път, като отделно юридическо лице, съгласно нормативната уредба на МОН.

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

За повече информация, посетете сайта на училището.