Програма JUMP Math - компоненти

 

JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете.

JUMP Math насърчава разбирането на математиката и изгражда увереност и любов към математиката, както у учениците, така и у техните учители.

Програма JUMP Math включва следните компоненти:

 • Подготовка за учителите – обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“, 2 кредита;
 • Ресурси за учителите – Ръководства JUMP Math с подробно разписани сценарии на уроците;
 • Ресурси за учениците – учебни тетрадки;
 • Ресурси за избираема/разширена подготовка;
 • Методическа подкрепа – уебинари, допълнителни ресурси и инструменти за измерване на напредъка;
 • Професионално развитие за учителите – семинари, обучения, образователни форуми;
 • Възможност за кандидатстване за иновативно училище с иновация JUMP Math.

Въведение в JUMP Math

JUMP Math се основава на съвременните изследвания в областта на когнитивните науки и компилира елементи от най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянна обратна връзка и голямо разнообразие от подходи в преподаването.

inner-jump-math-about-kids-in-class

Системата JUMP Math започва своето развитие през 1998 г. Автор на JUMP Math е Джон Майтън – математик и драматург, преподавател по математика в Университета на Торонто.

Популярността на JUMP Math непрекъснато нараства и вече се използва от повече от 250 000 деца в училища и образователни институции, както и за учене у дома.

JUMP Math не променя учебното съдържание, нито класната структура на обучение. Променя начините и стъпките на обяснение, отношението на учителя към децата, както и отношението на децата към учителя и математиката. Резултатът от тази промяна е феноменален! Всички деца в един средностатистически клас започват да учат математиката с голямо желание и да постигат високи резултати. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. Специално подбраните задачи се предлагат стъпка по стъпка – така, че всяко дете да може да ги разбере и да придобие увереност за следващия етап. Създадената по този начин положителна нагласа и мотивация на учениците носи резултати, които са над максималните изисквания на образователната система.

Основната цел, която JUMP Math се стреми да постигне е да помогне на децата да бъдат успешни по математика и да учат математика с удоволствие. JUMP Math вярва, че има причинно-следствена връзка между успеха на децата в училище и техния бъдещ принос към обществото. Стремим се да повишим шансовете им за успех, да намалим социално-икономическите разлики, да създадем усещане за принадлежност, да дадем на всички деца реална възможност за развитие.

Философия

 • Нови интелектуални способности могат да изникнат внезапно в дори най-изоставащия ученик в следствие на серия от малки стъпки напредък, подобно на химическа субстанция, която може да си смени цвета с добавяне на една единствена капка реагент. Повече от всеки друг предмет, математиката е инструмент за методично и ефективно добавяне на тези капки знание, които ще тансформират ученика от изоставащ в успяващ.
 • Този нелинеен потенциал може да бъде реализиран, ако учениците са уверени и старателни. Учителите трябва да овладеят психологията на класа, за да може всеки ученик да бъде въвлечен и да участва, както и да бъде подкрепян с положителни указания, похвала и окуражаване. Децата, които не вярват, че могат да са успешни, никога не успяват. JUMP Math започва с изграждане на увереност, което доказано променя разбирането на децата за собствените им способности.
 • Като прилагат методите и принципите на JUMP, училищата могат да преподаваат математика на много по-високо ниво, без изоставащи ученици и без допълнителни разходи.
 • Винаги ще има разлики между учениците, но ние не бива да ги подчертаваме и задълбочаваме като установяваме ненужни йерархии по оценки. Като използват материали и методи, които намаляват разликите, учителите могат да покрият по-голяма част от учебния материал и да намалят, дори да премахнат, различията между резултатите на учениците, които съществуват в повечето класове.
 • Учителите ще успеят да помогнат на учениците от всички нива на способност, само когато са способни как да определят какво точно знаят учениците, как да редуцират концепции до най-малките елементи на възприятие и разбиране, както и да развиват идеите по въвличащ начин, имайки предвид реалната готовност на учениците да се придвижат напред.

Принципи

 • Учителят носи отговорност за обяснението: Учителите имат власт и възможност да създадат успех, като поемат отговорност за това как ученикът научава. Непрекъснато трябва да се наблюдава къде се намират учениците в процеса на научаване. Когато ученикът не разбира нещо, предположете, че нещо не е наред с вашето обяснение, а не с ученика. Помислете какво сте казали. Може ли да го направите по-просто? Има ли нещо, което предполагате, че ученикът знае, а го е пропуснал? Може ли да разделите обяснението на по-малки стъпки?
 • Откровено окуражаване и позитивизъм: Децата обичат да показват постиженията си на възрастните в среда, която оценява техните способности и ги окуражава да успяват. Винаги може да намерите нещо, с което да окуражите децата – независимо дали е резултат от правилен отговор, логично изложение или по-голямо усилие – винаги изразявайте това на глас и винаги с позитивизъм!
 • Постоянна проверка на разбирането: Уверете се, че учениците имат всички необходими умения, за да разберат новия материал. Винаги трябва да проверите дали всички разбират материала преди да продължите нататък. Учебните материали на JUMP Math дават голямо количество допълнителни задачи и примери за проверка на разбирането на всяка стъпка.
 • Преподаване на стъпки с повторение: Учениците често не могат да възприемат повече от една концепция наведнъж и се губят, когато не са оставени да разберат едно нещо, а трябва да усвоят още. Материалът трябва да бъде поднесен на малки стъпки, за да сте сигурни в усвояването им от всички.
 • Всяка стъпка може да се опрости: Учебните материали са структурирани така, че да преставят по една концепция на всяка стъпка и да повтарят усвоени стъпки, за да ги затвърждават. За всяка нова концепция има отделна страница в работните тетрадки на учениците. Спрете и обяснете отново, ако има ученици, които не са разбрали от първия път. Опитвайте различни методи на обяснение. Никога не преминавайте напред преди да сте уверени, че всички са овладяли текущия материал!
 • Постепенно повдигане на нивото: Винаги „вдигайте летвата“ с по-сложни задачи, без да преминавате напред в материала. Използвайте бонус въпроси за създаване на ентусиазъм в учениците и за задържане на интереса на по-бързите. Трябва да сте сигурни, че ученикът може да се справи с по-трудния въпрос, за да придобие по-голяма увереност.

За Джон Майтън - създателят на JUMP Math

Д-р Джон Майтън е математик, писател, драматург, и създател на системата за обучение по математика JUMP Math. Той неуморно влага времето и знанията си в JUMP Math, където е водещ автор на програми за оценяване на учениците, учебни тетрадки, и ръководства за учителите. Всички приходи от публикациите си той дарява на JUMP Math.

inner-jump-math-john-mighton

Джон Майтън

Джон Майтън има докторска степен по математика от Университета на Торонто. Бил е стипендиант на Съвета за изследвания в естествените и техническите науки на Канада. В момента е член на Института за математически изследвания Фийлдс и преподава математика в Университета на Торонто. Изнася лекции по философия в Университета МакМастър, откъдето има магистърска степен по философия.

Джон почти се проваля на изпита си по висша математика през първата година в университета, но любовта му към математиката и убеждението, че всеки носи истински математически потенциал, го отвежда до създаването на JUMP Math под формата на група за частни уроци през 1998г. Бестселърът му The Myth of Ability: Nurturing Mathematical Talent in Every Child („Митът за способностите: отглеждане на математически талант у всяко дете“) описва успехите му с JUMP Math. През май 2007 г. излиза втората му книга –  The End of Ignorance („Краят на невежеството“, изд. Изток-Запад) – най-актуалното описание на философията и методите на JUMP Math.

Джон Майтън е и драматург – пиесите му се играят в Канада, Европа, Япония и САЩ. Печелил е редица национални награди, вкл. Литературната награда на Генерал-губернатора за драма и наградите Дора, Чалмърс и Симинович. Пиесата му Possible Worlds (Възможни светове) е превърната в пълнометражен филм от Робер Лепаж, с когото в момента адаптират книгата на Браян Грийн The Elegant Universe (Елегантната вселена). Последната пиеса на Джон – The Little Years (Ранните години) се вглежда във въздействието на шовинизма върху детския потенциал.

Като математик и драматург, Джон вярва, че съществуват много повече връзки между изкуствата и науките, отколкото хората обикновено очакват; че учените и математиците често са водени от усещане за красота или елегантност. Той твърди: „Ако двата свята общуваха повече помежду си, нашите изкуство и наука щяха да са много по-богати.“

Джон Майтън е водил стотици лекции и обучения за родители и специалисти в образованието. През 2004г. получава престижната стипендия Ашока за социално предприемачество за развитието на математическата грамотност и изграждането на увереност у децата чрез JUMP Math. Носител е на три почетни доктората за житейските си постижения и на званието Офицер на Ордена на Канада за 2010г.