Училище за всички - slider

Училище за всички – уебинари и обучения по актуални теми за педагози и родители

„Училище за всички“ е проект на Институт за прогресивно образование, с който целим да направим достъпни най-важните и актуални теми с фокус образованието и възпитанието на децата, под формата на уебинари, обучения и семинари за педагогически специалисти и за родители.

Търсим пресечните точки между педагогически специалисти и родители по разнообразни въпроси от училищния живот на децата, за които не остава време на родителските срещи. Ние вярваме, че подкрепата за учителите е задължителна в контекста на бързите промени в обществото ни, изискващи от образователната система да развива паралелно знание, умения и нагласи за учене през целия живот. Вярваме, че за да могат учителите да се справят по най-добрия начин с проблемите, които надхвърлят рамките на формалното образование, родителите трябва да са приобщени, активни и подготвени по темите от училищния живот.

„Училище за всички“ предлага обучения, селектирани в трите направления, които считаме за основополагащи – мислене, взаимоотношения и себепознание.

Очаквайте теми като „Как да развиваме вътрешна мотивация и нагласа за учене вкъщи за децата си?“, „Как да помогнем на децата си да разпознават и владеят емоциите си?“, „Как да правим приятелства?“, „Кой е моят ум и как да го направим свой приятел?“ и др.


Предстоящи събития

Минали събития