Jump Math Parent Academy 0036
Jump Math Parent Academy 0036 Jump Math Parent Academy 0035 Jump Math Parent Academy 0034 Jump Math Parent Academy 0033 Jump Math Parent Academy 0032 Jump Math Parent Academy 0031 Jump Math Parent Academy 0030 Jump Math Parent Academy 0029 Jump Math Parent Academy 0028 Jump Math Parent Academy 0027 Jump Math Parent Academy 0026 Jump Math Parent Academy 0025 Jump Math Parent Academy 0024 Jump Math Parent Academy 0023 Jump Math Parent Academy 0022 Jump Math Parent Academy 0021 Jump Math Parent Academy 0020 Jump Math Parent Academy 0019 Jump Math Parent Academy 0018 Jump Math Parent Academy 0017 Jump Math Parent Academy 0016 Jump Math Parent Academy 0015 Jump Math Parent Academy 0014 Jump Math Parent Academy 0013 Jump Math Parent Academy 0012 Jump Math Parent Academy 0011 Jump Math Parent Academy 0010 Jump Math Parent Academy 0009 Jump Math Parent Academy 0008 Jump Math Parent Academy 0007 Jump Math Parent Academy 0006 Jump Math Parent Academy 0005 Jump Math Parent Academy 0004 Jump Math Parent Academy 0003 Jump Math Parent Academy 0002 Jump Math Parent Academy 0001

Работилница на JUMP Math на Академията за Родители

На 27 февруари екипът и учителите по JUMP Math станаха участници във второто издание на Академия за Родители. Децата и родителите посетили събитието имаха възможност да се включат в JUMP Math   работилница, да играят, да учат и да се запознаят с иновативната канадска система за преподаване на математика. Малките гости на събитието се забавляваха и упражниха умения за определяне и създаване на различни фигури на симетрия, като също така научиха защо и как това умения може да се приложи и в ситуации от реалния живот.
Ако искате да научите повече информация за събитието и да намерите ресурси от изминали издания, посетете сайта на Академията за Родители.