Контакти
Малко повече за Елена

Елена Генчева

Елена е магистър по предучилищна и начална училищна педагогика. През 2015 г. завършва магистърска степен „Обучението по информатика и информационни технологии в училище“. Като учител работи от 2008 г. досега. Дълги години оказва подкрепа на деца с проблемно поведение и разбира, че успехите на децата започват с повишаване на самооценката и увереността в собствените възможности.

През 2014 г. открива JUMP Math, разпознава ценностите и принципите на системата и избира да стане JUMP Math учител. През годините трупа опит и експертиза и от 2021 г. става част от екипа на Институт за прогресивно образование като учител-методик, асистент обучител на учители и доброволец в адаптирането на учебни материали по JUMP Math.

Елена има интереси в областта на сътрудничество между училището и семейството и през 2016 г. става сертифициран обучител по международната програма на д-р Томас Гордън „Трениране на успешни родители.“ В работата си търси различни начини да ангажира ефективно родителите в училищния живот на техните деца.

Елена има опит в работата с деца и семейства от малцинствен произход, като обучител към ЦМЕДТ „Амалипе“. От 2013 г. до днес провежда различни обучения на учители предимно в сферата на превенцията на агресията и разумното включване на технологиите в учебния процес.