Napravi Uchilishte Yavor
Napravi_uchilishte_Yavor
Napravi Uchilishte Yavor

Явор Джонев в сп. Форбс за първото училище на ИПО

Когато 100 хиляди деца учат по този модел, това вече е една добра база за цялостна промяна…

В броя от април на българското издание на сп. Форбс можете да прочетете статията Направи си сам училище, която съдържа информация за Първото начално прогресивно училище, за необходимостта от трансформация на образователната ни система и за плановете за създаване на мрежа от иновативни училища.