Нели Костова и Величка Стойчева
52-myths-directors-held-unaccoutable-banner-00
Нели Костова и Величка Стойчева
52-myths-directors-held-unaccoutable-banner-01
Нели Костова, Директор, 32 СОУ – София
52-myths-directors-held-unaccoutable-banner-02
Величка Стойчева, Директор, 18 СОУ „Уилям Гладстон“ – София
Нели Костова и Величка Стойчева Нели Костова, Директор, 32 СОУ – София Величка Стойчева, Директор, 18 СОУ „Уилям Гладстон“ – София

52 мита за образованието – „Директорите са безнаказани и всевластни“

 Чуйте запис на целия дебат:

 

Широко застъпено е мнението, че от директора зависи всичко. Директорът трябва да разбира и да отговаря на нормативна база, която се създава не само от Министерството на образованието. Той прилага регламенти, идващи от здравеопазването, вътрешните работи, отбраната, младежта и спорта, закрилата на детето, финансите… И наистина носи цялата отговорност за училището.

Кои са основните затруднения пред доброто управление на училището?  Какво трябва да се промени, за да може директорът да създава училището, за което мечтаем?

Участници:
  • Нели Костова, Директор, 32 СОУ – София
  • Величка Стойчева, Директор, 18 СОУ „Уилям Гладстон“ – София

Записи на предишни предавания може да откриете на нашия сайт: https://progresivno.org/edu-policies/52-myths/

 

Със съдействието на:

afb_logo