Logo

Институт за прогресивно образование участва с проект в благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш“

 

Институт за прогресивно образование участва с програмата „Всички заедно“ в благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш“, която е част от политиката за Корпоративна Социална Отговорност на Райфайзенбанк. Здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда за 9-та поредна година са областите, които Райфайзенбанк ще подкрепи с нови 22 общественозначими проектa.

На интернет страницата на кампанията – izberi.rbb.bg, са представени актуалните 22 проекта на неправителствени организации, фондации, болници и всеки, който желае, може да направи дарение директно по сметка на избрания благотворителен проект, чрез интернет банкирането на Райфайзенбанк, чрез системата за разплащания Pay.dir.bg или като изпрати SMS (за проекта на ИПО „Всички заедно“ изпратете SMS с текст DMS ZAEDNO на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори). Бенефициентите работят активно в посока осъществяване на проектите и след края на всяка кампания предоставят публичен отчет за усвояването на дарените им средства и постигнатите резултати.

Служителите на Групата Райфайзен в България даряват лични средства по избран от тях проект, като Райфайзенбанк подкрепя дарителския им жест със сумата до 100 лв. за всяка избрана от тях кауза.

“Всички заедно” е програма на “Институт за прогресивно образование”, която ще се осъществи в 4 начални училища, с цел да въведе родителите в учебния процес и да създаде положителна среда, която способства интегрирането на деца с различни образователни потребности.

Ще бъде развита система, която ще осигури място за емоционална саморегулация за децата и ще предостави ценно професионално развитие на учителите. Изградените физически пространства (кътове) и усвоените умения от учителите ще бъдат прилагани години наред, като това ще намали процента на отпадане на децата от училище и намаляване на агресията им. Родителите ще възприемат училището като сигурна среда, където децата са обичани, приети и обгрижени и където могат да получат безусловна подкрепа в тази важна възраст.

Програмата се състои от 3 главни елемента: Въвеждаща работилница: двучасов тиймбилдинг между родители, деца и учители за първи клас, с цел още в началото да се създадат добри взаимоотношения между родителите, учителите и децата; Кът за успокояване в класните стаи – когато детето изпита криза, то само идентифицира нуждата да се оттегли и да се овладее – системата не казва на детето какво да прави, а го овластява да упражнява самоконтрол, като в този случай физическият кът му осигурява пространство и инструменти да го постигне; Обучения на учители – децата не се отглеждат и обучават от програми или институции, а от хора, затова се инвестира в най-важния ресурс – учителите. Системата създава по-продуктивна и безопасна среда като намалява агресията и използването на наказание. Според Световната банка 50% от децата живеят в риск от бедност и 14% отпадат от училище.

С реализацията на проекта ще бъде възможно всяко дете да развие пълния си потенциал в една подкрепяща среда, за да може да поеме по избрания от него житейски път.

Можете да гласувате за нас през сайта, където ще намерите и начините, чрез които да дарите средства, необходими за осъществяването на нашия проект.

Избери, за да помогнеш!

По инициатива на: