Edutopia Feedback Article

Навременната обратна връзка – сега или никога

от Джон МакКарти, консултант в областта на образованието, застъпник за гласа на ученика в процеса на учене

Публикувано на сайта EDUTOPIA/WHAT WORKS IN EDUCATION – Фондацията на Джордж Лукас за образованието

Има неща, които не знаем, но с малко помощ, това може да се промени. Обратната връзка играе ключова роля в ученето. Човек израства, когато някой му предложи гледна точка, която го кара да преосмисли настоящата си позиция. Пълното въздействие от оценката на работата на един служител би се изгубило, ако обратната връзка не е целенасочена и навременна, така че получената информация да е от полза за потребностите на човека. Същият принцип е валиден и при учениците. Ето някои насоки, които биха гарантирали значителни ползи при формиращото оценяване.

  1. Бъдете конструктивни, добронамерени и конкретни

Какво би се случило, ако по време на атестация, ръководителят прекара цялата среща в обсъждане на проблемите в работата на служителя? Как биха се почувствали той или тя? Отговор: унижени и с намалена вяра в способностите си. Така се чувстват учениците, когато им показваме само грешките. Не след дълго те биха се изключили от разговора и биха пропуснали да чуят това, което има нужда да направят.

При получаването на конструктивна обратна връзка учещите имат нужда да знаят кое са направили добре и дали това, което са разбрали, ги води в правилната посока. Отчитането на положителните моменти затвърждава тези практики. Много често обаче тенденцията е фокусът да се поставя върху това, което липсва или не е развито достатъчно. Ако има някакви притеснения, трябва да им се отдели внимание, но получаването на посланието е също толкова важно, колкото и изпращането му.

Започнете с това, което „работи“.

Това е много по-щадящ подход, тъй като тук хората усещат, че усилията им са били продуктивни и времето им не е било пропиляно напразно. Те стават по-възприемчиви към диалог относно компетенциите или уменията, които липсват. При обратната връзка е важен изборът на думите. Бихте могли да включите тези встъпителни думи в речника си, за да бъде обучението ви основано на даването на конструктивна обратна връзка:

  • Харесва ми, че . . .
  • Забелязвам, че. . .
  • Чудя се дали . . .
  • Какво би станало, ако . . .

Доброто отношение не означава, че избягваме критиката.

Попитайте: „Какви подробности – факти, примери, или илюстрации – биха помогнали на твоя читател по-добре да разбере позицията ти?“ Това би било много по-полезно отколкото да кажете: „Трябва да положиш повече усилия, когато пишеш, ако искаш читателите ти да оценят позицията ти.“ Начинът, по който формулираме обратната си връзка, влияе върху начина, по който тя се възприема.

Уместната обратна връзка е смислена.

Ако обратната връзка е конкретна, тя помага на човек да разбере как да я приложи в практиката. Както се вижда от цитирания текст по-горе, фокусът върху конкретните необходими детайли, помага да се зададе ясна посока. Неясната обратна връзка оставя у човека объркване и негодувание.

Комбинирането на тези три компонента – конструктивност, добронамереност и конкретност – помага да се изградят стабилни работни взаимоотношения между тези, които дават и тези, които получават обратната връзка.

  1. Време за рефлексия, последвано от ревизия/редакция

Едно често срещано притеснение сред учителите е, че когато учениците получат обратно прегледаните си работи, те не четат коментарите. Необходимо е да покажем на учениците как да разсъждават върху обратната връзка. В продължение на години те са били обучавани да гледат единствено оценката като единствената стойност на една прегледана работа. Това обикновено се случва, когато не се осигури време за рефлексия. Помислете дали бихте могли:

  • да отделите 5-10 минути, в които учениците да разгледат коментарите, които са получили, в упражнение от типа „помисли – работи с партньор- рефлектирай“;
  • да използвате насочващи въпроси или мисловни карти, с които учениците да разгледат и обмислят обратната връзка.

Има учители, които връщат работите без оценки, само с коментари. Учениците рефлектират върху обратната връзка. Оценката се дава на по-късен етап. Рефлексията – в малки групи, самостоятелно, или с помощта на учителя – помага на учениците да намерят области, в които да реализират това, което знаят и да обърнат внимание на области, в които имат пропуски.

Възможностите за ревизия водят до учене, ако се отдели достатъчно време за рефлексия. Актът на внасяне на промени след рефлексия, дава на учениците възможност да направят преоценка на това, което вече разбират. Ако се отървем цикъла на възлагане на работа без да изискваме редакция, учениците ще развият нова култура по отношение на упражненията. Първият вариант или черновата е само груба скица на успеха. Истинското учене се случва благодарение на рефлексията последвана от ревизия/редакция.

  1. „Пратката се доставя на следващия ден“

Обратната връзка трябва да се даде в рамките на 24-48 часа. Тази идея може да се стори непостижима за учител, който се среща със 150-200 ученици в рамките на един ден. Но, ако учениците чакат обратната връзка твърде дълго, съществува риск да изгубят контекста, в който би се случило ценно учене. Стремете се да постигнете това време за реакция като своя цел, а не като политика. Благодарение на усърдието, успехите ще дойдат, когато учениците най-много се нуждаят от тях.

Както отбелязва Грант Уигинс, не е нужно обратната връзка да идва единствено от учителя. Например, възможно е да се правят неформални разговори и рефлексия със съученици. Технологиите подкрепят обратната връзка чрез платформи за дискусии, коментари и видеоконференции. Формалната обратна връзка трябва да бъде използвана стратегически, за да бъде по-въздействаща. Възлагайте писмени работи така, че всеки ден да имате постижими обеми за преглеждане. Ако искате да постигате повече по отношение на ученето, а времето ви за реакция е повече от 48 часа, помислете дали да не промените начина си на оценяване или да стесните фокуса на резултатите.

Бавното е плавно, а плавното е бързо.“
Стивън Хънтър, Четиридесет и седмият самурай

Цитатът на Хънтър относно изграждането на умения е мъдрост, свързана с изграждането на култура на нови ценности сред учениците по отношение на обратната връзка. Въвеждането на тези елементи изисква търпение и време както по отношение на практиката, така и по отношение на възприемането им. Започнете бавно, ако така ще се чувствате по-добре. В много случаи, учителите ще трябва да променят един начин на мислене, изграждан в продължение на години, при който първият вариант на работата на ученика е и последният. Премахването на този начин на мислене и на възприемането на оценката като единствената важна информация, означава да се осигури обосновка за силата на обратната връзка и за заделяне на време за въздействащи преживявания, свързани с обратната връзка.

Започнете с едно от горните предложения. Възползвайте се и от следните ресурси. Помолете колеги да ви дадат обратна връзка. Ако се придържате към предложените идеи, учениците ви ще се почувстват в силата си да бъдат още по-мислещи в процеса на учене.