STEMbg

STEAM позитивни ролеви модели и обучението по математика – жените в STEAM

Успехът по математика е ключът към реализация в STEM. Следователно обучението по математика трябва да е достъпно, включващо и качествено. Редица изследвания показват, че за да продължат своето развитие в STEAM направленията, момичетата имат нужда от силни и подкрепящи ролеви модели на жени, реализирали се професионално в STEAM. Решение има вече и в българската образователна платформа STEMbg.org.

STEM обучението (science, technology, engineering, and mathematics – наука, технология, инженерство и математика) е образователна философия, която предлага интегриран подход на преподаване и учене за развиване на ключовите умения на 21 век – креативност, решаване на проблеми, иновации и предприемачеството, комуникативност и колаборативност. STEM обучението е изследователски, индуктивен подход към ученето, който подкрепя учениците да бъдат „откриватели“, така че да направят връзка между научното и реалното му приложение в света на професиите. По естествен начин към STEM се включва и А, от Arts – изкуства, като добавя и хуманитарна насоченост. Дизайн, изкуствата и философията разгръщат STEAM в посока на творчеството мислене, развитието на иновации и изграждането на етичен модел за устойчиво развитие. Математиката и идеята за математическото моделиране (модели за решаване на различни казуси и проблеми) трябва да се разглежда като съществен елемент от всички направления в STEM. Успехът по математика е ключът към реализация в STEM. Следователно обучението по математика трябва да е достъпно, включващо и качествено.

Образователните резултати на учениците показват, че, момичетата имат отлични академични резултати по математика в училищна възраст, но в някои профилирани STEM паралелки момичетата са по-слабо представени. Въпреки че момичетата и момчетата са еднакво способни що се отнася до математика и науки, за учебните години 2017/18, 2018/19 и 2019/20 – момичета в гимназиален етап в профил софтуерни науки са 38%, в профил математика са 42-44% (по данни на МОН); в професионалните гимназии в профил информатика делът на момичетата е 31-32% и 31% от всички ученици, а в профил технически науки момичетата са 17-18% (по данни НСИ).

Момичетата в STEM

Изследванията подсказват, че липсата на ролеви модели и на информираност по време на избори за продължаване на ученето, стереотипите на родители или учители, водят до ограничения в избора на сфера за реализация. Въпреки, че в обучението по математика се изграждат най-солидни умения за мислене и решаване на проблеми в най-разнообразни житейски и професионални ситуации, математиката има имидж на самотна и състезателна дисциплина, която е достъпна само до най-добрите математически състезатели. Това е и една от причините момичетата да губят интерес и мотивация към математиката – те искат да виждат хуманното ѝ лице, това което реално помага на хората. Затова е изключително важно да се създава нов позитивен и включващ образ на обучението по математика, както и да се развива нагласата, че има смисъл да се учи математика и тя ще е нужна постоянно в живота.

Изключително важен е начинът, по който се преподава математика още от начален етап, така че да се изгради солидно дълбоко разбиране на математическите концепции и вътрешна мотивация и устойчивост за учене. Индуктивните и конструктивистки методики на преподаване на математика (например канадската иновативна система JUMP Math) са в синхрон със STEM подхода, тъй като подкрепят учениците да изследват и моделират математическите концепции, да изграждат сами смисъла им и връзката им с по-обхватния математически дял и реалното им приложение в житейски казуси. Ролята на учителите в начален етап, които са в по-голяма степен жени, е изключително важна. Изследвания показват, че учителки със силна вътрешна „предиспозиция“ към математиката (разбиране и вярване в смисъла да се учи математика), въздействат и помагат на своите ученички да изградят позитивна нагласа и желание да учат и да се реализират в STEM. Началните учители по математика се явяват първите STEM ролеви модели, затова и изключително важно те да са подкрепени в това начинание.

Също така, много от жените реализирани в STEM направления са получили отлична математическа подготовка, и са изградили устойчивостта, за да прескочат бариерата на убеждението „дали ще се справят в трудните предмети“, като математика, физика, химия и биология. От своя страна много от тях са получавали подкрепа и вдъхновение от своите родители, учители и силни ролеви модели, които не са спирали да вярват в тях, в способностите им и амбициите им. Техните постижения и път на успеха трябва да се популяризират, така че примерът им да достига и подкрепя повече момичета да вярват в себе и да се реализират в STEAM.

Момичетата в STEM

Затова Институт за прогресивно образование става официален партньор в развитието на проекта Жени в STEM – STEMbg. STEMbg събира и представя вдъхновяващите истории на професионалистки в STEM, реализира научни работилници за ученици и развива менторска програма за ученички с менторки жени в STEM.

С това партньорство ние целим да разгласим за съществуването на платформата сред училища и учители, и да помогнем повече ученички, подкрепени от техните учителки и родители да поемат уверено по пътя на STEM реализацията.

Ако Вие сте такова училище, или учител търсещ начини за успешно интегриране на STEM подход във Вашата класна стая, задължително посетете платформата STEMbg.org.

Не пропускайте предстоящата ни конференция „10 години JUMP Math в България“ – на 7 и 8 май 2021 г. Отделили сме специално място на темата „Позитивни СТЕМ ролеви модели в българското образование“ с гост панелист – Станимира Делева от екипа на STEMbg, която ще ни разкаже за „Жените в СТЕАМ академия“ – на 8 май 2021, 11:00-12:00 ч.

Автор: Олга Нинова-Траянова, Ръководител образователни програми и Председател на УС на ИПО


Още статии по темата: