История на математиката – книга, творчески труд с ученици (списание)

История на математиката – книга, творчески труд с ученици

д-р Лъчезар П. Томов

В таксономията на Блум най-високото ниво на овладяване на знанието е творческото. Целта на учителя е да превърне ученика в активен създател на ново знание, в творец. Творчеството може да приеме много форми – ново откритие, или нова творба на изкуството, като под „изкуство“ разбираме всичко, в което някой може да бъде изкушен да бъде изкусен. В областта на математиката откритието може да е нова теорема, ново доказателство, нова задача, нов метод за решаване. Творбата на математическото изкуство може да бъде философско есе, статия по история на математиката, ново представяне на древно знание, влагане на душата на твореца в абстрактния обект на възхищение, което да му вдъхне нов живот.

Пирамида
Ролята на учителя е да направлява творците, да им предлага опции за творби на изкуството, да им показва предишни творби, да ги научи на историята и приложенията на своя предмет, на неговата вътрешна красота и висока естетическа стойност. Той или тя могат да бъдат и съучастници в самото изкуство – като съавтори, редактори или автори на бележки под линия, като съставители на книги, изложби или концерти.

Книгата „История на математиката“ представлява пример за творчески труд на млади ученици от Национална гимназия за древни езици и култури „Свети Константин Кирил Философ“. Тя обхваща античната история на науката на три континента с фокус върху Древна Елада – родината на логическото доказателство и на научния метод. В нея има теми от апориите на Зенон, през питагорейската школа, до ролята на математиката в творчеството на Леонардо Да Винчи, от магическите квадрати в древен Китай до шифрите във Втората световна война.

Книгата „История на математиката“ е безплатна и можете да я намерите на този линк.


Очаквайте следващи публикации с теми от книгата и примери, подходящи за деца в прогимназията.

Автор: д-р Лъчезар П. Томов, за „Институт за прогресивно образование“