Група Генади

Честит празник, съвременни Будители!

Да си будител в новото време, означава да учиш постоянно. Да обучаваш, означава да се учиш двойно. Затова за нас е мисия и привилегия да можем да подкрепяме българските педагози в непрестанния процес на учене с обученията ни в “Училище за учители”. 

И тази година приключихме изключително успешно обучителния период 2020-2021 с 380 обучени учители, заредени с нови умения, ресурси, инструменти, преживявания и мотивация за посрещане на предизвикателствата в класните стаи и други форми на обучение и постигане на нови успехи с учениците. Учителите преминали през Училище за учители са готови да будят учениците на новото време на промени и да ги водят по пътя на познанието и разгръщането на потенциала им.

Някои от темите на проведените обучения бяха “Изследването като педагогически подход и проектно базирано обучение”, “Умения за работа в екип”, “Учителят на 21 век – ключови умения за взаимодействие. Общуване с ученици, родители и колеги в контекста на образователната среда”, “Интердисциплинарни проекти с дизайн мислене”, “JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика.”

В ПОРТФОЛИОТО на “Училище за учители”, Институт за прогресивно образование предлага богата палитра от над 40 теми за квалификация, които развиват различни компетентности у педагозите – умения за управление на класна стая и изграждане на позитивна училищна култура, умения за интегриран СТЕМ подход, дигитални умения, социо-емоционални умения. 

В началото на 2022 стартираме с новите обучения на Училище за учители. Направете ЗАЯВКА за темите за квалификация, които ще подкрепят Вас и вашите колеги в педагогическата практика!

Нека бъдем будители на българското училище заедно!