IMG 20210720 101118 1

Стартираме нов проект „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи“

„Математиката с JUMP Math – СУПЕР СИЛА за всяко дете!“ е нашето мото през последните 10 години работа с училищата в България.

На 1 юни 2022 г. „Институт за прогресивно образование“ стартира нов проект „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи“, с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и в сътрудничество с нашите колеги от „Амалипе“.

Проектът обхваща цялата 2022/23 учебна година, като нашата голяма цел е повече деца да развият увереност и сила по математика в начален етап, което действа като трамплин за разгръщане на техния потенциал, за да са успешни и по-добре реализирани в живота.

В рамките на проекта планираме да подпомогнем определен брой училища с преобладаващ процент ученици от уязвими групи, като обучим до 40 учители да работят и преподават с учебните материали по JUMP Math и предоставим безвъзмездно учебните материали за учителите и за до 600 ученици.

В проекта сме поканили за участие училищата от мрежата на нашите партньори Амалипе, като водещо за подбора е мотивацията на учителите и безусловната вяра в потенциала на всеки ученик.

Стартираме проекта с 2-кредитно обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ за началните учители, което ще проведем присъствено в края на м. август 2022 г. Проектът е пилотен за участниците в рамките на тази първа учебна година. Ние вярваме, че в рамките на тази година, ще можем заедно да покажем WOW-ефекта на JUMP Math и да осигурим на децата по-добро бъдеще в икономически и социален аспект.


Подкрепата за финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.