10 Rod Sreshta 22 23 04 2016
10-rod-sreshta-22-23-04-2016
11-rod-sreshta-22-23-04-2016
Явор Джонев - председател на УС на ИПО, основател на НПУ1
20-rod-sreshta-22-23-04-2016
Борис Борисов - учител по музика
19-rod-sreshta-22-23-04-2016
Пламена Петкова - учител по физическо
18-rod-sreshta-22-23-04-2016
Никол Истилиянова - учител по английски език
17-rod-sreshta-22-23-04-2016
Марияна Маркова - начален учител
16-rod-sreshta-22-23-04-2016
Катя Панова - начален учител
15-rod-sreshta-22-23-04-2016
Гергана Петкова - начален учител
14-rod-sreshta-22-23-04-2016
Лилия Стоилова - начален учител
21-rod-sreshta-22-23-04-2016
Екип на НПУ1. Отляво-надясно: Олга Нинова-Траянова, Неда Грамадска, Гергана Петкова, Лилия Стоилова, Марияна Маркова
13-rod-sreshta-22-23-04-2016
Олга Нинова-Траянова - IB координатор обучение и развитие на учителите
09-rod-sreshta-22-23-04-2016
екип учители на НПУ1
08-rod-sreshta-22-23-04-2016
JUMP Math материали по математика
07-rod-sreshta-22-23-04-2016
Монтесори материали за ПГ
06-rod-sreshta-22-23-04-2016
Монтесори материали за ПГ
05-rod-sreshta-22-23-04-2016
Деси Стоева (център) основател на Монтесори детска градина "Къща на децата" (Casa dei bambini)
04-rod-sreshta-22-23-04-2016
02-rod-sreshta-22-23-04-2016
01-rod-sreshta-22-23-04-2016
10 Rod Sreshta 22 23 04 2016 Явор Джонев - председател на УС на ИПО, основател на НПУ1 Борис Борисов - учител по музика Пламена Петкова - учител по физическо Никол Истилиянова - учител по английски език Марияна Маркова - начален учител Катя Панова - начален учител Гергана Петкова - начален учител Лилия Стоилова - начален учител Екип на НПУ1. Отляво-надясно: Олга Нинова-Траянова, Неда Грамадска, Гергана Петкова, Лилия Стоилова, Марияна Маркова Олга Нинова-Траянова - IB координатор обучение и развитие на учителите екип учители на НПУ1 JUMP Math материали по математика Монтесори материали за ПГ Монтесори материали за ПГ Деси Стоева (център) основател на 
Монтесори детска градина "Къща на децата" (Casa Dei Bambini) 04 Rod Sreshta 22 23 04 2016 02 Rod Sreshta 22 23 04 2016 01 Rod Sreshta 22 23 04 2016

Първа родителска среща на НПУ1

На 22-23 април 2016 се проведе първата родителска среща на НПУ1. Поради големия интерес проведохме 2 срещи, на които присъстваха общо около 160 родители. Представихме философията, принципите и екипа на Начално прогресивно училище 1.