305352546 5486411264758001 7455692499980338286 N

Математиката – супер сила и ключ към по-добър свят. Нови 48 обучени начални учители от цялата страна държат този ключ и стартират учебна година с JUMP Math.

Проeктът „Математиката с JUMP Math – СУПЕР СИЛА за всяко дете!“, подкрепен от фондация Тръст за социална алтернатива (ТСА) и в сътрудничество с нашите колеги от Център Амалипе, дава тласък на усилията на 48 начални учители от цялата страна да отключат математическия потенциал на 600 ученици от уязвими групи. Обучението им приключи успешно в края на август и педагозите са готови за скок с JUMP Math, заедно с техните ученици, към един по-добър свят, пълен с изследване, творчество, увереност и развитие. 

Математиката е суперсила! Математиката е ключ към по-добър свят с неограничени възможности за развитие и реализация. Световни изследвания в образованието сочат, че постиженията по математика са най-сигурният знак за успеха на децата в училище – по-точен от четенето и способността за концентрация. Нещо повече – успехът по математика дава индикатори за професионалната реализация, финансовата стабилност и дори за физическото здраве. За да направи супер-силата математика достъпна за всяко дете, екипът на Джон Майтън разработва иновативната система JUMP Math. В книгата си All Things Being Equal: Why Math Is the Key to a Better World I Защо математиката е ключът към един по-добър свят, Джон Майтън разбулва тайната на успеха.

Какво знаем за JUMP Math в контекста на българското образование? 

За последните 10 години JUMP Math се утвърди като любима система в работата на стотици педагози в България – учители от подготвителни групи, начален етап и 5-ти клас, в училища със и без статут на иновативни. JUMP Math се припознава като основен метод за изучаване на математика в училища, които се развиват в посока на STEM. Както педагозите в България, така и колегите ни в световната JUMP Math общност – Канада, Испания, Англия, Чили, САЩ, отчитат ненадминатото предимство на JUMP Math да помага на учениците да говорят свободно и уверено на езика на математиката. Математиката е ключова за STEM, а с JUMP Math педагозите са стабилно подкрепени, за да бъде обучението по математика достъпно и качествено за всички ученици. Това в особено голяма степен се отнася за учителите в начален етап, които честно не са математици. Използвайки Ръководството за учителя, учителите представят математическите концепции, стимулират използването им от учениците чрез изследване и осмисляне на математиката в света наоколо. JUMP Math развива основните компетентности за аналитично и логическо мислене, преносимите умения за решаване на комплексни проблеми, изгражда нагласи за учене, повишава разбирането за ползите и важността от научния и математически подход във всички сфери на живота.

През всички тези години Институт за прогресивно образование (ИПО) продължава своите усилия да осигурява достъп на учениците в България до възможно най-качественото обучение по математика. Последните години на пандемия, последвана от икономическа и социална криза в страната изправиха за пореден път учениците в неравностойно положение, заедно с техните учители, в ситуация на неравнопоставеност. Иновативните и световно признати методи на преподаване, като JUMP Math, станаха недостъпни именно за тези ученици, които имат най-голяма нужда от ефективно и качествено включване в учебния процес. Масово училищата в малките населени места са изправени пред избора да покрият базовите режийни разходи или да предоставят позитивни и алтернативни методи на преподаване, които са от първостепенна важност за образователните нужни на учениците. 

Повишаването на постиженията по математиката на българските ученици е изключително важно за изпълнение на Стратегията за образование 2021-2030, която цели преход от преподаването и ученето по учебник към компетентностен модел за всички български ученици. Затова е изключително важно, именно сега, да се търсят решения за преодоляване на системните бариери в образованието и българските ученици и техните учители да имат достъп до методики като JUMP Math.

Търсейки начини да направим математика достъпна и приобщаваща,  а не ексклузивна и елитарна, ИПО получи подкрепа от дългогодишните ни партньори – фондация ТСА. 

Проектът „Математиката с JUMP Math – СУПЕР СИЛА за всяко дете!“ (с административно име „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи“)  ще подкрепи 600 ученици от уязвими групи в училищната мрежа на Амалипе да се впуснат в математическото учене, водени от своите учители, да откриват самостоятелно математическите зависимости чрез опит, изследване, проби и грешки и без страх. 

Основополагаща стъпка на това математическо приключение е обучението за преподаване по JUMP Math. Уверени сме в успеха, защото с обучението на 29-31 август 2022 г. JUMP Math общността ни се разшири с нови 48 подготвени и мотивирани начални учители от 25 училища от различни населени места в страната, обединени от една споделена мисия – да са УЧИТЕЛИ на децата ни в динамичното и предизвикателно време, в което живеем. 

Обучението завърши с изключително много вдъхновение и плам в очите, които педагозите ще предадат на своите ученици. 15-ти септември наближава и задача е много отговорна, но JUMP Math общността е силна, защото имаме ключа да открием и разгърнем необятния човешки потенциал. 

Успех на новите колеги в JUMP Math общността!  Пожелаваме им да се насладят на всеки математически скок, всяко решение, всяка трудност, всяка тишина и всеки радостен глъч с JUMP Math в класните стаи! 

Повече снимки от обучението може да видите на нашата facebook страница https://www.facebook.com/JumpMathBulgaria


Подкрепата за финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.