May Campaign COVER Edited

Конференция „10 години JUMP Math в България“

За нас в Института за прогресивно образование учебната 2020-2021 е изключително значима, тъй като се навършват 10 години от въвеждането в България на иновативната канадска система за преподаване на математика JUMP Math!
Ние вярваме, че всяко дете може да е успешно по математика и всеки учител може да преподава отлично математика на своите ученици. Ние знаем, че това е възможно и допринасяме българско образование да е качествено и достъпно вече 10 години, развивайки иновативната методика JUMP Math.
Историята на JUMP Math у нас започва от 2010 г. с две паралелки в София. До сега Институт за прогресивно образование реализира системата успешно в България с подкрепата на дарители, проектно финансиране и усилията на нашите най-ценни партньори- JUMP Math учителите и училища. По системата са обучени над 1600 учители и педагогически специалисти от цялата страна и над 18 000 ученици са учили математиката с радост с учебните материали по Джъмп.
По време на конференцията учители и директори, които прилагат JUMP Math представят добри училищни практики и споделят своя опит, защото учителите са истинските Джъмп посланици и носители на промяната. Говорим за възможностите за въвеждане на иновации в училище с JUMP Math, което създава отлична база за разгръщане на проекти в STEAM направленията. Правим връзката с така нужната професионална квалификация, компетентностен модел и професионално развитие на учителите, които предоставяме на учителите в общността ни. Дискутираме с представители от всички групи, участващи в обучителния процес по изключително важната тема за мястото на обучението по математика за изграждането на позитивна нагласа за развитие и реализация в живота на учениците.

Конференцията е чудесна възможност учители, директори и родители, които не са се запознавали с JUMP Math досега, да разберат как работи и да се присъединят към нашата общност!

Записи от двата дни на конференцията може да гледате по-долу.


Основателят на JUMP Math – д-р Джон Майтън поздравява българските си колеги и приятели за 10 годишнината от реализиране на програма JUMP Math в България (7 май 2021 г.).
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

7 май 2021 г. – JUMP Math в училищното образование

15:00-15:30 – ОТКРИВАНЕ

 • JUMP Math и Институт за прогресивно образование – Олга Нинова-Траянова, Председател на УС, сдружение „Институт за прогресивно образование“ (ИПО)
 • JUMP Math в началото – Явор Джонев, Фондация за образователна трансформация
 • JUMP Math – внедряване на програмата в българските училища – Наталия Митева, Мениджър “Образование и социално въздействие”, Телелинк Бизнес Сървисиз (Telelink Business Services); експерт по образователни политики и иновации
 • Приветствие и послания от канадския екип – д-р Джон МайтънJUMP Math Канада, създател на системата JUMP Math, математик, драматург и писател

15:30-16:30 – ПАНЕЛ 1 – 10 години JUMP Math в българските класни стаи

 • Модератор: Наталия Димитрова, педагог, член на УС на ИПО
 • JUMP Math и STEM като фактори за качественото обучение в училище – Албена Велчева, зам.-дирeктор, Албена Кирова, начален учител, 96 СУ „Лев Николаевич Толстой“, София
 • JUMP Math и проектно-базирания подход като фактори за качественото обучение в училище – Маргарита Иванова, директор, Ани Стоева и Антонина Петрова – учители, ОУ „Димитър Петров“, Сливен
 • JUMP Math в общността на прогресивните училища – Лилия Стоилова, учител-методик по JUMP Math
 • JUMP Math в мултикултурна среда като фактор за качественото обучение в училище – Елена Генчева, начален учител, ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево; Петя Хинова, начален учител, ОУ „Васил Левски“, Правец
 • Дискусия

16:30-17:30 – ПАНЕЛ 2 – Реалностите и перспективите за иновации в българските училища

 • Модератор: Нели Колева, ръководител „Стратегически партньорства“, фондация „Заедно в час“
 • Прилики и разлики в преподаването на математика по JUMP Math и в Монтесори среда – Деси Стоева, Mонтесори педагог и обучител (MCI-London), асистент във ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски”, основател на Монтесори детска градина „Къща на децата“
 • Иновации и обучението по математиката с JUMP Math – Тони Чехларова, ИМИ на БАН
 • JUMP Math и дигиталната комбинаторика – Младен Вълков, математик, редактор на бълг. издания на JUMP Math, член на УС на ИПО
 • JUMP Math и обучението по математика и ИКТ – Лъчезар Томов, гл. ас. д-р, НБУ
 • JUMP Math и изграждане на позитивна среда в класната стая – Мариана Банчева, образователен експерт, член на УС на ИПО
 • Дискусия

8 май 2021 г. – Качественото и достъпно обучение по математика за по-добър свят

10:00-11:00 – ПАНЕЛ 1 – Училищна общност и образовaние за бъдещето

 • Модератор: Веселин Димитров, Изпълнителен директор, сдружение „Образование България 2030“, Редакционен директор на FORBES България, член на УС на ИПО
 • Родителите на JUMP Math ученици – Явор Якимов, родител на JUMP Math ученик от ЧОУ „Прогресивно образование“, Варна
 • Образованието за бъдещето – Цветелина Камова, Red Paper Plane
 • Учещата училищна общност – фактор за качествено учене за всички – Марияна Георгиева, образователен експерт, ИПО
 • Квалификацията на учителите и образованието за бъдещето – Полина Фетфова, началник отдел „Квалификация и кариерно развитие“, МОН
 • Дискусия

11:00-12:00 – ПАНЕЛ 2 – Позитивни СТЕМ ролеви модели в българското образование

 • Модератор: Олга Нинова-Траянова, Председател на УС на ИПО
 • Жените в СТЕАМ обучението в училище – Емилия Иванова, директор и Лилия Борисова, начален учител, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“
 • Жените в СТЕАМ професиите – Саша Безуханова, Български център на жените в технологиите
 • Жените в СТЕАМ академия – Станимира Делева, еколог изследовател, асоцииран сътрудник към БАН, STEMbg
 • Закриване