DSC08219

Интуитивните игри с числа помагат на децата да решават традиционни математически задачи

Ново изследване сред децата в начален курс посочва, че техните умения за решаване на традиционни математически задачи могат да се подобрят с упражнения или игри с приблизителното изчисляване на броя на множество предмети.

В своя доклад проф. Даниел Хайд и негови съавтори от Университет на Илинойс, посочва че дори елементарните и инстинктивни упражнения с числа помага на децата да се справят с математическите задачи. На първокласници било възложено да познават или приблизително да изчислят броя на множество предмети, без да ги броят. Други групи деца е трябвало сравняват яркостта на 2 обекта или да събират дължините на линии.

Децата със задачите за познаване на броя предмети са постигали по-големи успехи в сравнение с другите групи деца на традиционните аритметически тестове, които им били давани веднага след упражненията.

На по-лесни задачи от теста, децата упражнили своето „интуитивно възприятие за число“, се справили с 25% по-бързо от другите, а на по-трудните задачи постигнали с 15% по-високи резултати. На реални тестове в училище, това би означавало повишение на оценката с 1,5.

Други подобни изследвания показват, че децата, които са по-добри в интуитивни числови задачи, имат по-високи оценки и се справят по-добре на тестове, но изследването на проф. Хайд първо доказва тази причинно-следствена връзка.

Източници: