Zx450y250 2694429

52 мита за образованието – „Образованието ни е много добро“

 Чуйте запис на целия дебат:

Второто предаване разглежда едно от крайните твърдения, което често се явява пречка в търсенето на решения – „Образованието ни е много добро“. Определянето на нещо като качествено е свързано с оценката на равнището на постигнати определени цели и резултати.

Целите се определят от много външни на училището страни – МОН, Община, РИО, НПО, дори родители. Няма ясни граници за това какво означава добро образование на различните равнища – национално, общинско, училищно – и за това какви са границите на свободата и отговорността на различните участници в този процес – учители, директори, експерти, родители, ученици.

Всички училища са заставени да преследват тези цели по точно определен начин, тотално пренебрегвайки нуждите и особеностите на училищата и най-вече – на самите деца.  По този начин различни училища трябва да постигат едни и същи резултати, с едни и същи средства, за едно и също време, тотално пренебрегвайте уникалните специфики на децата и средата, в която те живеят и учат.

Тази верига на влияние се ръководи от страхът, че ако не се следват много добре разработените и утвърдени системи, ще последват заплахи и наказания. Това отклонява вниманието от смисъла на преподаването за оптимално развитие на всяко дете.

Участници:

  • Милена Ленева – изпълнителен директор на фондация „Темпо“
  • Мария Сандева – директор на 202 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасерел
  • Деси Стоева – Монтесори детска градина „Къщата на децата“.

Записи на предишни предавания може да откриете на нашия сайт: https://progresivno.org/edu-policies/52-myths/

Със съдействието на:

afb_logo