Сборник по математика за 3. клас / Раинка Върбанова и Наталия Димитрова

В подкрепа на учителите по JUMP Math

В подкрепа на учителите по JUMP Math, Институт за прогресивно образование осигури за всички учители в 3 клас Сборник по математика за 3. клас,
по учебната програма за 2019/2020 г., с автор Раинка Върбанова. Сборникът отговаря на държавните образователни изисквания, на действащата учебна програма и на най-новите европейски стандарти и може да се използва с всички действащи учебници. Изключително полезен за всички третокласници за работата им в клас и за самостоятелна подготовка вкъщи.
Раинка Върбанова е един от първите обучени учители по системата JUMP Math, съмишленик на Институт за прогресивно образование от 2011 г. и отдадена на каузата за трансформация на образованието в България в отговор на изискванията и нуждите на съвременното общество.