Г-жа Елена Генчева – учител в ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево и г-жа Лалка Генкова – учител в ОУ „Р. Попович“, гр. Карлово

Дарителска кампания за учениците от две паралелки по JUMP Math

От 2012 година Институт за прогресивно образование реализира системата успешно в България с подкрепата на дарители и проектно финансиране. По системата са обучени над 1500 учители и педагогически специалисти от цялата страна и над 15 000 ученици са работили с учебните материали. Институтът за прогресивно образование следва политиката да предоставя безвъзмездно учебни материали за деца от семейства в неравностойно положение, за да осигури равен старт на всички.

За учебната 2019-2020 г. искаме да подкрепим 2 паралелки в 4-ти клас с общо 50 деца да се обучават с JUMP Math. Това са учениците на г-жа Лалка Генкова – учител в ОУ „Р. Попович“, гр. Карлово и г-жа Елена Генчева – учител в ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево. Учителките работят по системата над 5 години и постигат значителни постижения с учениците си, а децата изграждат увереност и са видимо щастливи в часовете по математика с JUMP Math. Помогнете на учителките да обучават техните ученици от семейства в неравностойно положение с материалите на JUMP Math и през втория учебен срок.

Подкрепете ги, за да продължат децата да учат математика с радост с JUMP Math!

https://platformata.bg/bg/kauzi/597:jump-math-4/details/campaign.html