Мисля, че системата помага на децата да разберат и заобичат математиката, а и ми се струва (без да съм специалист), че предлага подход, който адресира въпроси като „елитарността“ или предпочитанието към знаещите ученици при традиционната форма на обучение. И също съм дълбоко убедена, че математиката е в основата на доброто образование, насочено към житейската реализация на децата. В моя случай, синът ми посещаваше извънкласна форма на обучение по системата и му харесваше.