Искам да споделя за представянето ни на коледното състезание. Участвахме с шест деца като първото беше с резултат 41 точки от максимум 52. Всички останали бяха с 1 или 2 точки разлика в рамките на 10 точки след първия. Децата бяха много ентусиазирани и очакваха повече, но аз ги успокоих и им казах че съм много доволна от резултата, защото се явяват за първи път. Имаше деца от цяла Благоевградска област. Важното е да не се отказват. Когато ми споделяхте на обучението, че учениците не искат да излизат в междучасие след математика, си мислех, че малко преувеличавате или учителят е много добър артист, защото, повярвайте ми, само един начален учител знае колко усилия му коства да задържи вниманието на 20 малки дяволчета цели 40 мин. В началото на годината щом биеше звънеца всички хвърляха химикалките и тичаха навън, а през последния месец все повече деца остават. Огромна беше изненадата ми, когато в часа за броене през 2, целият клас отказа да излезе за голямото междучасие. Бях им подготвила игра – налепих числата от 1 до 20 като пътечка на пода в стаята и те трябваше да скачат през 2. Не само, че цяло междучасие играха, но останаха и след часовете и се наложи родителите да дойдат до стаята, за да си вземат децата, защото не си тръгваха. Благодаря ви още веднъж за материалите.