Забавление и математика! Това беше за всички нас от Учебно-творчески център „Пламък”, град Варна изминалата учебна година, благодарение на нашата първа среща с JUMP Math! JUMP Math ни накара да повярваме, че всяко дете може да бъде успешно в математиката и да я обича. Не напразно Джон Майтън в своята книга „Краят на невежеството” определя JUMP Math като философия. Тя ни накара да повярваме в собствените си сили, да постигнем отлични резултати в олимпиадите, на които се явихме и най-важното с гордост всички деца да кажат: „Аз съм много добър по математика!”. А това е наистина най-голямата награда за всеки учител! Как се случи това? Благодарение на ежедневната работа с изключителните материали, децата стъпка по стъпка откриваха един свят. Научиха се да мислят логически, да бъдат концентрирани и последователни. Започнаха да развиват практически умения и лесно да се ориентират в пространството. В резултат на междупредметните връзки придобиха умения как да учат и да вникват на едно по-дълбоко идейно равнище.

JUMP Math е система благодарение, на която деца със специфични обучителни потребности могат да бъдат успешно интегрирани сред своите връстници. Възприемането на малки отделни детайли, постепенното усвояване на материала даде възможност за развитието на деца с дислексия и дискалкулия.

Благодарим на екипа на JUMP Math за възможността да работим заедно!