Работихме по Jump Math в 4-ти клас, ЗИП. Резултатът от НВО е: 7 деца по 20 точки, 2 деца по 19 точки, 2 деца по 18 точки и 1 дете – 16 точки. Явиха се 12 деца, а общият успех е 5,89. Отсъстваха 5 деца – 2 по семейни причини и 3 с декларация за неявяване. От 12-те деца двама са със СОП, но работиха без консултант. Един ученик е приет с резултата си от „Европейско кенгуру“ в Математическата гимназия в Стара Загора. Имаме много награди от математически състезания. Това бяха невероятни часове. Чакам срещата с родителите на бъдещите първокласници и с нетърпение очаквам новата учебна година, за да започнем обучението по JUMP Math с І клас.

Димитринка Костова, Стара Загора, май 2015