Бихме искали да се похвалим с първия отличен резулатат от обучението на дете от Монтесори детска градина „Къща на децата“ (casa dei bambini) с Монтесори материали, след което – в подготвителен клас – по JUMP Math. Това е дете от подготвителен клас, а се яви на математическо кенгуру за първи клас и получи 80 от възможни 90 точки. Това е поредното доказателство, че когато имаме правилния подход, методология, ранна превенция и много пoдкрепа – едно дете, което пред три години само удряше и биеше децата (психологът ни го терапевтираше поради налични маркери за хиперактивност) успя да открие своята силна страна, да канализира своя понтенциал и енергия и да постигне зашеметяващи резултати. Благодарим много на Монтесори, JUMP Math и ИПО!