Работата по системата ми помогна да изляза от рамката, да давам повече свобода на учениците не само в часовете по математика. Станах по-уверена, защото виждам резултати.

Най-големият успехът е това, че нямам нито едно дете в класа, което да не се справя с учебния материал, включително и децата, които имат трудности по други предмети.

Десислава Иванова, 1 клас, София