Помага ми в това, че създавам положителната нагласа на децата към математиката. В часовете по математика нивото на стрес и скука са намалени до 0.

Велислава Петрова, 1 клас, София