316257946 5600189850036580 8316924245233497722 N

JUMP Math наистина може да превърне математиката в суперсила за всяко дете – това е равносметката от 1-вия срок!

Класна стая, в която се учи по JUMP Math – еуфория, усмивки, увереност и радост! Искаме да споделим с Вас това радостно вълнение и да окуражим нашите JUMP учители, защото зад успеха на учениците стои техния упорит труд, грижа и любов! 

Проeктът „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи“ вече дава своите резултати! Над 40 обучени учители работят с учебните материали по JUMP Math с над 600 ученици в 1-ви и 2-ри клас и смело прилагат принципите и философията на иновативната методика. Екипът ни ги подкрепя през целия първи срок с методически насоки, инструменти и ресурси, както онлайн, по телефон и имейл, така и на място в самите класни стаи. Правим заедно рефлексии на уроци, мерим входни и междинни нива, минаваме през казуси, търсим най-добрите решения на местно ниво, за да сме максимално полезни за учителите и учениците.

Така изглеждат класните стаи в урок по JUMP Math

✅ Ръководството за учителя на JUMP е пръв приятел на учителя, винаги отворено на бюрото, независимо дали се преподава частично или изцяло по методиката. Учителите сверяват и прилагат идеи и компоненти на урока според разписания сценарии и дейности. Как се преподава е свобода и в същото време отговорност на учителя.

✅ В учебния процес присъстват манипулативни и материали от методиката, които помагат на учениците в изследването на математическите концепции.

✅ Движението в средата е повече от добре дошло. Децата често празнуват успеха при добре завършени задачи с емблематичното за JUMP „много добре, много добре, йеее“, ръкопляскат, скачат, поздравяват се.

✅ Ученето е чрез правене. Първо се открива новото знание, обобщава се новата математическа концепция, която учениците са открили, след това всеки спокойно се упражнява самостоятелно в учебната си тетрадка.

✅ Отметка и проверка на разбирането. Освен за проверка на задачите, поставянето на отметка дава сигнал на учениците, че усилието е видяно, че ученето е функция на постоянно полагане на усилия и опит, а не даване на правилен отговор. Така се изгражда вътрешна мотивация за учене. Понякога учителят поставя зелена отметка, понякога усмивка, подпис или звездичка. Учениците очакват с нетърпение този момент, а след това продължават да решават самостоятелно с още по-голямо желание.

✅ Новата математическа концепция може да се обясни по много различни начини. Учителите окуражават учениците да влязат в ролята на истински математици и да решават примери с хиляди, въпреки че не са учили толкова големи числа до сега.

✅ Рефлексия на урок. След всяко посещение на урок се провежда методическа рефлексия. И най-успешните уроци се конферират, защото и най-добрите практики трябва да бъдат изговорени и идентифицирани. Похвално е нетърпението и желанието на учителите да започне рефлексията и да научат нещо ново.

Така изглеждат учениците в JUMP уроците

✅ Ентусиазирани и радостни, когато дойде време за JUMP математиката.

✅ Ангажирани и мотивирани да правят, изследват и участват в урока.

✅ Уверени и спокойни, че могат да говорят със света на езика на математиката. Накрая на урока всеки може и знае, че може нещо ново.


С радост подкрепяме учителите и с голяма любов работим по такива проекти, защото знаем, че имат огромна добавена стойност, която с годините ще расте. Учителите, работили дори само една година с JUMP Math, вече имат иновативен подход към ученето и преподаването на математика, което ще се отразява на резултатите и на следващите випуски. А малките първокласници и второкласници сега изграждат трайни знания и умения, които ще им служат за цял живот. Тези малки математици сега откриват, че именно трудната и страшна Математика, може да бъде разбираема, приятна и даже да стане тяхната суперсила. Радостни, мотивирани и съсредоточени са учениците в час, а когато часът свърши, продължават да решават задачите в JUMP Math тетрадките си и в междучасието.

С вълнение споделяме щастливи мигове от класните стаи на част от училищата по проекта, които екипът ни посети през 1-вия учебен срок на 2022/23 учебна година.

Промяната е видима – ангажирани и отдадени учители, разполагащи с модерната методика и учебни ресурси на световно доказаната иновация JUMP Math и уверени, щастливи ученици, които трудно се разделят със своите лилави и червени JUMP тетрадки по математика. Виждаме как се реализира нашата цел – правим достъпно качественото преподаване и ценните ресурси по математика за повече учители и деца и най-вече за тези, до които иновациите трудно стигат.

Масово училищата в малките населени места са изправени пред избора да покрият базовите режийни разходи или да предоставят позитивни и алтернативни методи на преподаване, които са от първостепенна важност за образователните нужни на учениците. Затова е изключително важно, именно сега, да се търсят решения за преодоляване на системните бариери в образованието и българските ученици и техните учители да имат достъп до методики като JUMP Math.

Проeктът „Математиката с JUMP Math – СУПЕР СИЛА за всяко дете!“, подкрепен от фондация Тръст за социална алтернатива (ТСА) и в сътрудничество с нашите колеги от Център Амалипе, даде тласък на усилията на 48 начални учители от цялата страна да отключат математическия потенциал на над 600 ученици от уязвими групи и да направят заедно скок с JUMP Math към един по-добър свят, пълен с изследване, творчество, увереност и развитие.

Мотивирани и обнадеждени от историите на успеха на нашите JUMP Math герои, ние продължаваме нашата мисия във 2-рия срок!


Подкрепата за финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.