Покана за обучение „Прогресивна и позитивна култура на класната стая“ – 1 кредит, онлайн, 14 и 15 юни 2023 г.

Покана за обучение „Прогресивна и позитивна култура на класната стая“ – 1 кредит, онлайн, 14 и 15 юни 2023 г.

Дата/Час
14/06/2023 - 15/06/2023
Цял ден

КатегорииОбучителна програма „Прогресивна и позитивна култура на класната стая“ е одобрена и вписана в ИРОПК на МОН, УИН 90930022, 1 кредит.

ПРОГРЕСИВНА И ПОЗИТИВНА КУЛТУРА

НА КЛАСНАТА СТАЯ

1 КРЕДИТ

УЧАСТИЕТО В ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!!!

ЗАПЛАЩА СЕ САМО ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 1 КРЕДИТ – 36 ЛВ.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК


ФОРМАТ

ЧАСТ I – ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ (8 учебни часа) – 14 и 15 юни 2023 г., от 14:00 до 18:00 ч. – присъствено синхронно в електронна среда,  онлайн платформа Zoom

ЧАСТ II – НЕПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ (8 учебни часа) – от 16 до 30 юни 2023 г. – изпълнение на практически задачи и завършване на обучението.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Съдържанието на обучението е приложимо към всички предмети и е подходящо за учители от предучилищен, начален и прогимназиален етап.

Обучението  ще Ви зареди с конкретни практически стратегии, които да използвате в класната стая и ще Ви даде отговор на въпросите: 

 • Как да заменим думата „дисциплина“ със създаването на интересна и стимулираща среда в час?
 • Как учениците да бъдат по-мотивирани в учебния процес, без да се налагат наказания?
 • Как да работим за позитивни нагласи в предмета, по който преподаваме?
 • Как да поощряваме или хвалим нашите ученици?

С участието си в обучението ще изградите умения за създаване на последователни и ангажиращи учениците в учебния процес инструкции и за даване на конструктивна обратна връзка, както към учениците, така и към всички въвлечени в образователния процес значими други, като родители и училищна общност.

Обучението се основата на принципите на позитивната психология и изграждането на нагласа за развитие според теориите и научно-изследователския труд на Карол Дуек и други видни имена в сферата на педагогиката, психологията и когнитивистиката.

Методи на обучителната програма:

 • базирана на позитивна система от правила и последствия;
 • развива вътрешна мотивация и нагласа за учене при учениците;
 • директно приложима в работата с учениците в класната стая;
 • учителя самостоятелно участва в създаването на система от принципи, правила и последствия;
 • фокусът е върху вътрешната удовлетвореност от процеса на научаване,  правене, изследване и включване на учениците.

Обучител – Олга Нинова-Траянова

Олга Нинова-Траянова е учител, обучител, методист и образователен консултант с дългогодишен опит в сферата на подкрепата за висококачествено професионално развитие на педагози и училищни екипи. Ръководи направление Образователни програми и квалификация в ИПО от 2016 г. Олга е обучител с дългогодишна практика и разнообразен опит в организирането и провеждането на обучения, семинари, конференции и др. форми за квалификация на педагогическите специалисти.


ЦЕНА И ДЕТАЙЛИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 • Обучението е безплатно! Таксата за издаване на Удостоверение за 1 кредит е 36 лв.
 • Плащането на таксата се извършва авансово, по банков път:

Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение ИПО


РЕГИСТРАЦИЯ

Формата за регистрация е отворена до запълване на капацитета.