Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Дата/Час
14/06/2020 - 15/06/2020
Цял ден

Категории


Обучителна програма: „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Обучението е специализирано за учители, които искат да придобият умения за прилагане на системата JUMP Math в педагогическата си практика.
За да удовлетворим желанието за започване на учебната 2020-2021 година с JUMP Math, ние сме трансформирали програма на обучението и ще го проведем изцяло в дистанционен формат (самостоятелна работа + онлайн уебинари). Обучението ще приключи с издаване на Удостоверение, което ще Ви даде право да работите по системата JUMP Мath, но ще бъде без кредити.

Дати и начин на провеждане:

Обучението ще стартира на 14 юни 2020 г. с Част 1 – дистанционна самостоятелна работа, за която ще Ви изпратим указания и материали, както и Анкета за приключване на тази част.
Част 2 ще бъде дистанционна, под формата на присъствени уебинари, като датите ще уточним допълнително.

––
Обучението „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ е вписано в ИРОПК на МОН с 2 квалификационни кредита, съгласно изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и на ИРОПК на МОН. Но съобразно сложната и непредвидима ситуация, причинена от пандемията „Коронавирус“ в световен мащаб и въведените ограничителни мерки в страната, на този етап ние не можем да проведем обучението в пълната му цялост и не можем да Ви издадем удостоверения с кредити.

След отпадане на ограничителните мерки за провеждане на присъствени форми на квалификация, ще се свържем с Вас, за да обсъдим възможностите за провеждане на присъствена част за тези от Вас, които биха искали да получат Удостоверения с 2 кредита.

––

Описание:

JUMP Math е иновативна система за преподаване на математика. Учителите, преминали през обучението работят с нова методика за преподаване, актуализират своите педагогически умения и работят върху позитивни нагласи.

Преминалите през обучението учители ще могат да използват учебните материали по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа.

Учебните материали по JUMP Math се разработват и разпространяват от Института за прогресивно образование.

 

Цена и начин на плащане:

  • 130 лв.
  • Заплащането на таксата се извършва авансово, по банков път, краен срок 10 юни 2020 г.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение JM, име…

* Плащането на таксата за обучение се извършва само по банков път. Ако плащането е от училището или друго юридическо лице, при попълване на регистрационната форма трябва да заявите и данните за издаване на фактура: наименование; адрес; ЕИК; ИН по ДДС; МОЛ.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

 

Формата за регистрация е отворена до 15 юни 2020 г. вкл!

Очакваме Ви!