Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Дата/Час
11/07/2022 - 28/07/2022
13:30 - 18:00

Категории


Обучителна програма „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ е одобрена и вписана в ИРОПК на МОН със Заповед РД 09-366/21.01.2017 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ! Стартираме на 11 юли 2022 г.


Обща информация

  • Обучението е подходящо за учители в общински и частни училища и детски градини – ПГ, 1, 2, 3, 4, и 5 клас, от цялата страна.
  • Кредити – 2 квалификационни кредита.
  • Продължителност – 32 академични часа.
  • Форма на провеждане – частично присъствено (16 часа неприсъствено и 16 ч. синхронно присъствено в електронна среда).
  • Удостоверение – обучението ще приключи с издаване на Удостоверение, което Ви дава право да работите с учебните материали и да прилагате системата JUMP Мath в педагогическата си практика.

Организационни детайли

Част 1 /16 часа неприсъствено/ – стартиране от 11 до 25 юли 2022 г.

Обучението ще стартира на 11 юли 2022 г. с неприсъствена самостоятелна работа. Ще Ви изпратим имейл с указания и обучителни материали. Очакваме да се запознаете и да работите с тях в рамките на най-малко 16 часа, разпределени според Вашите възможности и график. В края на тази част ще имате задължителна онлайн анкета с въпроси, която удостоверява задълбочена работа с разбиране с обучителните материали. Ще очакваме да попълните анкетата до 25 юли 2022 г., вкл.

Част 2 /16 часа присъствено/ – 26, 27 и 28 юли 2022 г., от 13:30 до 18:00 ч.

Обучението ще продължи с тридневни присъствени онлайн сесии, които ще проведем синхронно в електронна среда в платформа ZOOM. Предварително ще получите имейл с линк за присъединяване и указания от организаторите.


Информация за програма JUMP Math

JUMP Math е иновативна система за преподаване на математика. По време на обучението учителите надграждат своите педагогически умения и изграждат позитивни нагласи, имат възможността да работят с иновативна методика за преподаване и да бъдат подкрепени методически от екипа ни.

Преминалите през обучението учители ще могат да използват учебните материали по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа, под различни форми в своята педагогическа практика. Учебните материали по JUMP Math се разработват и разпространяват от „Институт за прогресивно образование“. Училищата и детските градини получават 50% отстъпка от цената и един безплатен комплект за учителя, при заявка на 10 и повече учебни комплекти за съответния клас.

Системата JUMP Math се прилага в българските училища от 2011 година, като досега сме обучили над 1600 учители. Над 20 000 деца са учили математиката с радост с учебните материали на JUMP Math, под различна форма.


Цена и начин на плащане

  • 150 лв. за участник
  • Плащането на таксата се извършва авансово, по банков път
  • Банкови детайли:

Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение JM, име…


Регистрация

За да заявите участие, направете своята регистрация във формата по-долу или в началото на публикацията. Регистрационната форма ще бъде отворена най-късно до 10 юли 2022 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

Очакваме Ви!