Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Дата/Час
15/06/2021 - 15/07/2021
Цял ден

Категории


Обучителна програма „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ е одобрена и вписана в ИРОПК на МОН със Заповед РД 09-366/21.01.2017 г.

➡️  Обща информация:

  • Обучението е подходящо за учители в държавни и частни училища и детски градини – ПГ, 1, 2, 3, 4, и 5 клас, от цялата страна.
  • Форма на провеждане – частично присъствена (16 часа неприсъствена част и 16 ч. синхронно присъствена в електронна среда).
  • Продължителност – 32 академични часа.
  • Кредити – 2 квалификационни кредита.
  • Удостоверение – обучението ще приключи с издаване на Удостоверение, с което се присъждат 2 квалификационни кредита и което Ви дава право да работите с учебните материали и да прилагате системата JUMP Мath в педагогическата си практика.
  • Отстъпка от цената за групи – вижте информацията по-долу.

➡️  Организационни детайли:

Част 1 /16 часа неприсъствена част/ – от 15 юни до 12 юли 2021 г.

Обучението ще стартира на 15 юни 2021 г. с неприсъствена дистанционна самостоятелна работа, за която ще Ви изпратим имейл с указания и обучителни материали, с които ще очакваме да се запознаете в рамките на най-малко 16 часа, разпределени според Вашите възможности и график. В края на тази част ще имате задължителна онлайн Анкета с въпроси, която ще ни покаже, че сте работили с обучителните материали с разбиране. Ще очакваме да попълните анкетата до 12 юли 2021 г.

Част 2 /16 часа присъствена част/ – 13, 14 и 15 юли 2021 г., от 13:30 до 18:00 ч.

Обучението ще продължи с тридневни присъствени уебинари, които ще проведем синхронно в електронна среда в платформа ZOOM.

➡️  Информация за програма JUMP Math:

JUMP Math е иновативна система за преподаване на математика. По време на обучението учителите надграждат своите педагогически умения и изграждат позитивни нагласи, имат възможността да работят с иновативна методика за преподаване и да бъдат подкрепени методически от екипа ни.

Преминалите през обучението учители ще могат да използват учебните материали по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа, под различни форми в своята педагогическа практика. Учебните материали по JUMP Math се разработват и разпространяват от „Институт за прогресивно образование“. Училищата и детските градини получават 50% отстъпка от цената и един безплатен комплект за учителя, при заявка на 10 и повече учебни комплекти за съответния клас.

Системата JUMP Math се прилага в българските училища от 2011 година, като досега сме обучили над 1500 учители. Над 18000 деца са учили математиката с радост с учебните материали на JUMP Math, под различна форма.

➡️  Цени, отстъпки и начин на плащане:

  • 130 лв. за участник;
  • За групови записвания на 10 и повече участници, цената е 110 лв. за участник – пишете ни на: info@progresivno.org;
  • Плащането на таксата за обучението се извършва само по банков път, авансово;
  • Детайли за плащане:

Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение JM, име…

➡️  Регистрация:

За да заявите участие, направете своята регистрация до 25 юни 2021 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

 

Очакваме Ви!