Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ за ресурсни учители

Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ за ресурсни учители

Дата/Час
10/02/2021 - 26/02/2021
Цял ден

Категории


Обучителна програма „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ е одобрена и вписана в ИРОПК на МОН със Заповед РД 09-366/21.01.2017 г.

➡️  Обща информация:

  • Обучението е специализирано за ресурсни учители от цялата страна.
  • Форма на провеждане – частично присъствена (16 часа неприсъствена част и 16 ч. синхронно присъствена в електронна среда).
  • Продължителност – 32 академични часа.
  • Кредити – 2 квалификационни кредита.
  • Удостоверение – обучението ще приключи с издаване на Удостоверение, с което се присъждат 2 квалификационни кредита и което Ви дава право да работите с учебните материали и да прилагате системата JUMP Мath в педагогическата си практика.

➡️  Организационни детайли:

Част 1 /16 часа неприсъствена част/ – от 10 до 23 февруари 2021 г.

Обучението ще стартира на 10.02.2021 г. с дистанционна самостоятелна работа, за която ще Ви изпратим имейл с указания и обучителни материали, с които ще очакваме да се запознаете в рамките на най-малко 16 часа, разпределени според Вашите възможности и график. В края на тази част ще имате задължителна онлайн Анкета с въпроси, която ще ни покаже, че сте работили с обучителните материали с разбиране. Ще очакваме да попълните анкетата до 23 февруари 2021 г.

Част 2 /16 часа присъствена част/ – 24, 25 и 26 февруари 2021 г., от 13:30 до 18:00 ч.

Обучението ще продължи с тридневни присъствени уебинари, които ще проведем синхронно в електронна среда в платформа ZOOM.

➡️  Информация за системата JUMP Math:

JUMP Math е иновативна система за преподаване на математика. Учителите, преминали през обучението работят с нова методика за преподаване, актуализират своите педагогически умения и работят върху позитивни нагласи.

Преминалите през обучението учители ще могат да използват учебните материали по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа под различни форми в своята педагогическа практика.

Системата JUMP Math се прилага в българските училища от 2010 година, като досега сме обучили над 1500 учители, а над 16500 деца са работили с учебните материали под различна форма. Учебните материали по JUMP Math се разработват и разпространяват от „Институт за прогресивно образование“.

➡️  Цена и начин на плащане:

  • 130 лв.
  • Плащането на таксата за обучението се извършва само по банков път, авансово, до 10 февруари 2021 г.
  • Детайли за плащане:

Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение JM, име…

➡️  Регистрация:

За да заявите участие, направете своята регистрация до 10 февруари 2021 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

 

Очакваме Ви!