Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“, 2 кредита, онлайн – 21, 22 и 23 юни 2023 г.

Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“, 2 кредита, онлайн – 21, 22 и 23 юни 2023 г.

Дата/Час
01/06/2023 - 23/06/2023
13:30 - 18:00

Категории


Обучителната програма „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ е одобрена и вписана в ИРОПК на МОН със Заповед РД 09-366/21.01.2017 г. и дава 2 квалификационни кредита.

!!! НОВО! Удължаваме срока за регистрация до 15 юни 2023 г. Имате възможност за индивидуално стартиране на неприсъствената част в периода от 1 до 15 юни 2023 г., в зависимост от датата на Вашата регистрация!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!


Формат

 • Част 1 /16 часа неприсъствено/ – от 1 до 20 юни 2023 г.

Обучението ще започне с неприсъствена предварителна подготовка, като имате възможност за индивидуално стартиране на неприсъствената част, в зависимост от датата на записване – от 1 до 15 юни 2023 г. Обучението ще стартира с имейл с указания и обучителни материали, с които очакваме да се запознаете и да работите в рамките на най-малко 16 часа, разпределени според Вашите възможности и график. Тази част завършва с онлайн анкета с въпроси, която очакваме да попълните преди присъствената част.

 • Част 2 /16 часа присъствено/ – синхронно в електронна среда в платформа ZOOM – 21, 22 и 23 юни 2023 г., от 13:30 до 18:00 ч.

Онлайн присъствената част ще проведем в три последователни дни синхронно в електронна среда, в платформа ZOOM. На 20 юни ще получите имейл с линк за присъединяване, програма и указания.

Участието във всички части на обучението е задължително за успешно завършване и получаване на удостоверение за 2 кредита!


Информация за програма JUMP Math

JUMP Math е иновативна система за преподаване на математика. По време на обучението учителите надграждат своите педагогически умения и изграждат позитивни нагласи, имат възможността да работят с иновативна методика за преподаване и да бъдат подкрепени методически от екипа ни.

Преминалите през обучението учители ще могат да използват учебните материали по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа, под различни форми в своята педагогическа практика. Учебните материали по JUMP Math се разработват и разпространяват от „Институт за прогресивно образование“. Училищата и детските градини получават 50% отстъпка от цената и един безплатен комплект за учителя, при заявка на 15 и повече учебни комплекти за съответния клас.

Системата JUMP Math се прилага в българските училища от 2011 година, като досега сме обучили над 1600 учители. Над 20 000 деца са учили математиката с радост с учебните материали на JUMP Math, под различна форма.

Обща информация за обучението

  • Обучението е подходящо за учители в общински и частни училища и детски градини – ПГ, 1, 2, 3, 4, и 5 клас, от цялата страна.
  • Кредити – 2 квалификационни кредита.
  • Продължителност – 32 академични часа.
  • Форма на провеждане – частично присъствено (16 часа неприсъствено и 16 ч. синхронно присъствено в електронна среда).
  • Удостоверение – обучението ще приключи с издаване на Удостоверение, което Ви дава право да работите с учебните материали и да прилагате системата JUMP Мath в педагогическата си практика.

Цена и начин на плащане

  • 180 лв. за участник
  • Плащането на таксата се извършва авансово, по банков път
  • Банкови детайли:

Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение JM, име…


Регистрация

За да заявите участие, направете своята регистрация във формата по-долу или в началото на публикацията. Регистрационната форма ще бъде отворена най-късно до 15 юни 2023 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

Очакваме Ви!