Обучение за учители „Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ – каним Ви в първото общинско училище в България с Монтесори паралелка, 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница

Обучение за учители „Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ – каним Ви в първото общинско училище в България с Монтесори паралелка, 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница

Дата/Час
12/07/2022 - 13/07/2022
09:00 - 14:45

Категории


Обучителна програма „Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ е одобрена от МОН със Заповед РД 09-504 / 01.03.2021 г., УИН 90930060.

Каним Ви в първото общинско училище в България с Монтесори паралелка – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница. В рамките на двата присъствени дни – 12 и 13 юли 2022 г., ще имате уникалната възможност да се потопите в чудния свят на реална Монтесори класна стая и да учите от практикуващи Монтесори педагози.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

➡️ Обща информация:

  • Обучението е подходящо за начални учители.
  • Продължителност – 16 академични часа, частично присъствено (12 часа присъствено и 4 часа неприсъствено).
  • Удостоверение за 1 квалификационен кредит.

➡️ Организационни детайли:

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – 12 академични часа, в рамките на 12 и 13 юли 2022 г., от 09:00 до 14:45 ч., в 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница.

НЕПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – минимум 4 академични часа, в периода 14 – 30 юли 2022 г., самостоятелна работа с обучителни материали и завършване на обучението.

Обучението ще се проведе при събиране на група от мин. 15 участници. Организаторите си запазват правото да проведат обучението присъствено синхронно в електронна среда, ако обстоятелствата го налагат и/или голяма част от записаните са отбелязали в регистрацията си предпочитание за тази форма на обучение.

При провеждане на обучението на място в с. Железница, организаторите не осигуряват и не поемат транспорт, настаняване и изхранване на участниците. По време на обучението са осигурени кафе паузи.

➡️ Повече за обучението:

Обучението „Приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ е базирано на педагогическите идеи на д-р Мария Монтесори – известен педагог, лекар, психиатър и антрополог, три пъти номинирана за Нобелова награда за мир. Програмата дава методическа подготовка за това как по-ефективно да се организира образователната среда в начален етап, за да се подкрепи развитието на всеки отделен ученик в рамките на класа, придобиват се знания за смисъла и значението на “космополитното образование” и “образованието за мир“ (Cosmic Education & Peace). Теоретичната част е онагледена с практически примери (опитът на първата Монтесори паралелка в общинско училище България – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница) и международната Монтесори практика (от Босна и Херцеговина, Финландия, Германия и Холандия). Участниците придобиват основни знания, умения и усъвършенстват нагласите си за:

   • създаване на подкрепяща всеки ученик образователна среда,

   • прилагане на индивидуален подход,

   • индивидуално планиране, индивидуална подкрепа,

   • индивидуално отчитане на напредъка на учениците,

   • стратегии за овладяване на конфликтни ситуации между децата.

➡️ Обучители:

Обучението ще се води от Диляна Иванова – серифициран Монтесори педагог за възраст 6-9 към NAMC – Канада, Montessori Lower Elementary Teacher Training Program и завършила Монтесори квалификация във ФНОИ на СУ “Св. Климент Охридски”. През 2017 г. Диляна, заедно с екип от съмишленици, поставя началото на първата Монтесори паралелка в общинско училище в България – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница.

Обучението е разработено по идея на Деси Стоева – първият Монтесори обучител в България, сертифициран от Международния Монтесори център във Великобритания (MCI, London, UK), докторант и асистент в СУ „Св. Климент Охридски”. Редактор е на книгата “Как да отгледате удивително дете. Методът Монтесори” на Тим Селдин, председател на Международната Монтесори фондация, САЩ. През 2008 г.  Заедно с група съмишленици, създава първата лицензирана от МОН Монтесори детска градина в България – „Къща на децата”/Casa dei Bambini, която през 2016 г. През 2019 г. съвместно с преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” започват обучения на първите пет Монтесори групи в общински детски градини в София, които към момента прилагат метода.

➡️ Такса за участие и начин на плащане:

  • Таксата за участие на един учител е 190 лв.
  • Крайният срок за заплащане е 05 юли 2022 г.
  • Заплащането на таксата се извършва авансово по банков път:

Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение Монтесори, име…

➡️ Регистрация:

За да заявите участие, направете своята регистрация най-късно до 05 юли 2022 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

 

Очакваме Ви!