Присъствено обучение за учители „Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ – 5-ти и 6-ти Ноември 2022 г., в първото общинско училище в България с Монтесори паралелка – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница

Присъствено обучение за учители „Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ – 5-ти и 6-ти Ноември 2022 г., в първото общинско училище в България с Монтесори паралелка – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница

Дата/Час
05/11/2022 - 06/11/2022
Цял ден

Категории


Обучителна програма „Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ е одобрена от МОН със Заповед РД 09-504 / 01.03.2021 г., УИН 90930060.

Обучението ще се проведе присъствено на 5 и 6 Ноември 2022 г., в първото общинско училище в България с Монтесори паралелка – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница. В рамките на два присъствени дни ще имате уникалната възможност да се потопите в чудния свят на реална Монтесори класна стая и да учите от практикуващи Монтесори педагози.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  • Обучението е подходящо за начални учители.
  • Продължителност – 16 академични часа, частично присъствено (12 часа присъствено и 4 часа неприсъствено).
  • Удостоверение за 1 квалификационен кредит.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ

ЧАСТ I – ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ (12 академични часа) – на 5-ти и 6-ти Ноември 2022 г. (събота и неделя) от 09:00 до 14:45 ч., в 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница.

ЧАСТ II – НЕПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ (4 академични часа) – в периода 14 – 30 Ноември 2022 г. – самостоятелна работа с обучителни материали и завършване на обучението.

Обучението ще се проведе при събиране на група от мин. 15 участници. Организаторите си запазват правото да проведат обучението присъствено синхронно в електронна среда, ако обстоятелствата го налагат.

При провеждане на обучението на място в с. Железница, организаторите не осигуряват и не поемат транспорт, настаняване и изхранване на участниците. По време на обучението са осигурени кафе паузи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението „Приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ е базирано на педагогическите идеи на д-р Мария Монтесори – известен педагог, лекар, психиатър и антрополог, три пъти номинирана за Нобелова награда за мир. Програмата дава методическа подготовка за това как по-ефективно да се организира образователната среда в начален етап, за да се подкрепи развитието на всеки отделен ученик в рамките на класа, придобиват се знания за смисъла и значението на “космополитното образование” и “образованието за мир“ (Cosmic Education & Peace). Теоретичната част е онагледена с практически примери (опитът на първата Монтесори паралелка в общинско училище България – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница) и международната Монтесори практика (от Босна и Херцеговина, Финландия, Германия и Холандия). Участниците придобиват основни знания, умения и усъвършенстват нагласите си за:

   • създаване на подкрепяща всеки ученик образователна среда,

   • прилагане на индивидуален подход,

   • индивидуално планиране, индивидуална подкрепа,

   • индивидуално отчитане на напредъка на учениците,

   • стратегии за овладяване на конфликтни ситуации между децата.

ОБУЧИТЕЛИ

Обучението ще се води от Диляна Иванова – серифициран Монтесори педагог за възраст 6-9 към NAMC – Канада, Montessori Lower Elementary Teacher Training Program и завършила Монтесори квалификация във ФНОИ на СУ “Св. Климент Охридски”. През 2017 г. Диляна, заедно с екип от съмишленици, поставя началото на първата Монтесори паралелка в общинско училище в България – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница.

Обучението е разработено по идея и с участието на Деси Стоева – първият Монтесори обучител в България, сертифициран от Международния Монтесори център във Великобритания (MCI, London, UK), докторант и асистент в СУ „Св. Климент Охридски”. Редактор е на книгата “Как да отгледате удивително дете. Методът Монтесори” на Тим Селдин, председател на Международната Монтесори фондация, САЩ. През 2008 г.  Заедно с група съмишленици, създава първата лицензирана от МОН Монтесори детска градина в България – „Къща на децата”/Casa dei Bambini, която през 2016 г. През 2019 г. съвместно с преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” започват обучения на първите пет Монтесори групи в общински детски градини в София, които към момента прилагат метода.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

  • При сформиране на група ще Ви уведомим с имейл за потвърждение, след което може да заплатите таксата за участие, но не по-късно от 26.10.2022 г.
  • Таксата за участие на един учител е 190 лв.
  • Заплащането на таксата се извършва по банков път:

Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение Монтесори, име…


РЕГИСТРАЦИЯ

Оналйн формата за регистрация е отворена до 20.10.2022 г. вкл.  При сформиране на група от мин. 15 участници, ще получите потвърдителен имейл.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК

 

Очакваме Ви!