Международно изследване за влиянието на техностреса в образованието

Международно изследване за влиянието на техностреса в образованието

Дата/Час
20/02/2023 - 08/03/2023
Цял ден

Категории


„Институт за прогресивно образование“ е член на международен консорциум, който изследва вредите и начините да се противодейства на техностреса сред педагогическите специалисти или с други думи – как да се справим с професионалния бърнаут причинен от ОРЕС.

Настоящото изследване е посветено на използването на технологиите в преподаването. То е част от финансирания от ЕС проект ITeachWell международна инициатива, която изследва специфичните нужди и трудности на учителите, свързани с техностреса, и разработва помощни инструменти, предназначени за учителите и създадени така, че да могат лесно да се пренасят в различни европейски контексти.

С партньорите ни по проекта сме си поставили важната задача да изследваме и да установим в дълбочина причините на проблема в контекста на различните държави участнични.

Каним всички колеги учители от нашите образователни общности и партньорските ни училища, да участвате в това важно иследване, за да можем да съпоставим особеностите на образователния контекст в България и да търсим локални, насочени и глобални решения.

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНОСТРЕСА В ОБРАЗОВАНИЕТО

На този етап от проекта за нас е изключително важно да можем да съберем възможно най-много данни от Вас, колегите учители в България.

Изследването се провежда в периода 20 февруари – 8 март 2023 г.

Попълването на въпросника може да отнеме около 15-30 минути.

Вашите отговори са напълно анонимни и поверителни. Данните ще бъдат съхранявани по сигурен начин и до тях ще имат достъп само изследователите, които участват в проекта и провеждат това изследване – ICN Business School – Франция.

Очакваме Вашите отговори и Ви благодарим за посветеното време и ангажираността към каузата ни!