Безплатно обучение за учители и училищни психолози „Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците“ – 1 кредит, онлайн, октомври-декември 2023

Безплатно обучение за учители и училищни психолози „Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците“ – 1 кредит, онлайн, октомври-декември 2023

Дата/Час
19/10/2023 - 10/12/2023
Цял ден

Категории


ПРОГРАМА ЗА УЧИТЕЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПОЗИТИВНА САМООЦЕНКА И УВЕРЕНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ

УИН 90930067, одобрена от МОН със Заповед РД 09-3556/13.07.2022 г.

  • БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
  • 1 КРЕДИТ
  • 80 УЧАСТНИЦИ, В 3 ГРУПИ
  • ЗА УЧИТЕЛИ, КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ, КОИТО РАБОТЯТ С УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС И НАГОРЕ

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК


Под мотото „Верни на себе си“, програмата ще подкрепи педагогическите специалисти в усилията им за изграждане на умения у учениците за разпознаване на емоциите им, за придобиване на увереност в своята личност и физическо съзряване, за преодоляване на ситуации на натиск и за извличане на повече радост от личното си и интелектуално развитие. Целта е младежите, подкрепени от своите учители, да могат да разпознават и да се противопоставят на глобалния натиск за красота и да изградят увереност в себе си и в начина, по който изглеждат.

Обученията се организират от „Институт за прогресивно образование“ и „Академия за родители“ , в рамките на кампанията за самоувереност на Dove „Верни на себе си“.


ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ

Обучението е подходящо за учители, класни ръководители, училищни психолози, педагогически съветници и директори, които работят с ученици в 5 клас и нагоре (гимназиален и прогимназиален етап).
Обучението ще бъде достъпно за общо 80 участници. Регистрационната форма дава възможност за избор на една от 3 групи с фиксирани дати за онлайн присъствената част на обучението.

Група 1

Стартираме с неприсъствена част – 19-25 октомври 2023

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – онлайн, на 26 и 27 октомври 2023 (четвъртък и петък), от 14:00-17:00 ч.

Завършваме с неприсъствена част (финална задача) – 28 октомври – 30 ноември 2023

Група 2

Стартираме с неприсъствена част – 10-16 ноември 2023

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – онлайн, 17 ноември (петък) от 14:00-17:00 ч. и 18 ноемврий (събота) от 9:30-12:30 ч.

Завършваме с неприсъствена част (финална задача) – 19 ноември – 20 декември 2023

Група 3

Стартираме с неприсъствена част – 1-8 декември 2023

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – онлайн, 9 и 10 декември (събота и неделя), от 09:30-12:30 ч.

Завършваме с неприсъствена част (финална задача) – 11 декември 2023 – 20 януари 2024


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Програмата е планирана с практическа насоченост и осигурява богат набор от стратегии, дейности и техники, които педагозите да използват, за да преведат учениците по пътя на самоувереността, високата самооценка и освобождаването от ненужната тревожност и социални стереотипи.
Ниската увереност, свързана с външния вид и тревожността са глобални проблеми, които засягат всеки 8 от 10 младежи в ученическа възраст. Въпреки невероятното разнообразие от външности и култури по света, много младежи се чувстват несигурни по отношение на телата си и им липсва увереност. В същото време технологиите като социалните мрежи и фотографските ефекти като ретуширането популяризират все по-невъзможни за постигане идеали за външност. Социалният натиск предизвиква обърканост и липса на самоувереност, които често въздействат и негативно върху академичните постижения на учениците.
За да подкрепи педагозите в този изключително важен момент от израстването на младежите, програмата надгражда усилията за развиване на социо-емоционалните компетентности на учениците в посока самооценка и самоувереност.
Преминалите обучението учители ще могат да планират и организират образователно преживяване, което отговаря на социо-емоционално потребности на учениците. За завършване на обучението участниците трябва да проведат с учениците си едно занимание в реална среда с осигурените ресурси от обучението. Успешно завършилите програмата ще получат Удостоверение с 1 квалификационен кредит.

ОБУЧИТЕЛ: Милена Тодорова, Психолог

Милена Тодорова

Специализация: Позитивен психотерапевт – Висбаденска академия по позитивна психотерапия WIAP

Квалификация и практика:

  • Индивидуално консултиране и психотерапия на деца, юноши и възрастни, частна практика в гр. Бургас
  • Сертифициран инструктор по програмите на д-р Томас Гордън за България: Youth Effectiveness Training (Y.E.T); Teacher Effectiveness Training (T.E.T), Parent Effectiveness Training (P.E.T).
  • Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение – МВБУ
  • Консултант кариерно консултиране – GCDF
  • Медиатор – алтернативно, извънсъдебно разрешаване на спорове

РЕГИСТРАЦИЯ

Оналйн формата за регистрация е отворена. Запазете Вашето място в една от 3-те групи сега, местата са ограничени!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК

 

За въпроси и информация: 0882411901, info@progresivno.org

Очакваме Ви!