Безплатно обучение за учители и училищни психолози „Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците“ – 1 кредит, онлайн, април-юни 2023

Безплатно обучение за учители и училищни психолози „Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците“ – 1 кредит, онлайн, април-юни 2023

Дата/Час
17/04/2023 - 11/06/2023
Цял ден

Категории


„Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците“

1 кредит, УИН 90930067, одобрена от МОН със Заповед РД 09-3556/13.07.2022 г.


БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, 1 КРЕДИТ,

ДОСТЪПНО ЗА 80 УЧИТЕЛИ НА 5 КЛАС И НАГОРЕ!

Под мотото „Верни на себе си“, програмата ще подкрепи педагогическите специалисти в усилията им за изграждане на умения у учениците за разпознаване на емоциите им, за придобиване на увереност в своята личност и физическо съзряване, за преодоляване на ситуации на натиск и за извличане на повече радост от личното си и интелектуално развитие. Целта е младежите, подкрепени от своите учители, да могат да разпознават и да се противопоставят на глобалния натиск за красота и да изградят увереност в себе си и в начина, по който изглеждат.

Обученията се организират в партньорство с „Академия за родители“.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК


ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ

Обучението е подходящо за учители на 5 клас и нагоре (гимназиален и прогимназиален етап), класни ръководители, училищни психолози, педагогически съветници и директори.
Регистрационната форма дава възможност за избор на една от посочените 3 опции – 3 групи с фиксирани дати и време за включване в задължителната онлайн присъствената част на обучението. Всяка група е с капацитет до 25-27 участници и при достигане на тази бройка регистрацията се затваря. Обучението ще бъде достъпно за общо 80 участници. При запълване капацитета на групата, организаторите ще Ви уведомят своевременно, за да изберете друга група.
Група 1 – Регистрация до 16 април 2023

Стартираме с неприсъствена част – 17-26 април 2023

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – онлайн, на 27 и 28 април (четвъртък и петък), от 14:00-17:00 ч.

Завършваме с неприсъствена част – 29 април – 30 май 2023

Група 2 – Регистрация до 31 април 2023

Стартираме с неприсъствена част – 1-11 май 2023

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – онлайн, 12 май (петък) от 14:00-17:00 ч. и 13 май (събота) от 9:30-12:30 ч.

Завършваме с неприсъствена част – 14 май – 15 юни 2023

Група 3 – Регистрация до 9 юни 2023

Стартираме с неприсъствена част – 1-9 юни 2023

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – онлайн, 10 и 11 юни (събота и неделя), от 09:30-12:30 ч.

Завършваме с неприсъствена част – 12 юни – 15 юли 2023


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Програмата е планирана с практическа насоченост и богат набор от стратегии, дейности и техники, които педагозите да използват, за да преведат учениците по пътя на самоувереността, високата самооценка и освобождаването от ненужната тревожност и социални стереотипи.
Ниската увереност, свързана с външния вид и тревожността са глобални проблеми, които засягат всеки 8 от 10 младежи в ученическа възраст. Въпреки невероятното разнообразие от външности и култури по света, много младежи се чувстват несигурни по отношение на телата си и им липсва увереност. В същото време технологиите като социалните мрежи и фотографските ефекти като ретуширането популяризират все по-невъзможни за постигане идеали за външност. Социалният натиск предизвиква обърканост и липса на самоувереност, които често въздействат и негативно върху академичните постижения на учениците.
За да подкрепи педагозите в този изключително важен момент от израстването на младежите, програмата надгражда усилията за развиване на социо-емоционалните компетентности на учениците в посока самооценка и самоувереност.

Очаквани резултати от програмата

Преминалите обучението учители ще могат да планират и организират образователно преживяване, което отговаря на социо-емоционално потребности на учениците. За завършване на обучението се предвижда участниците да проведат с учениците си една сесия в реална среда. Успешно завършилите програмата ще получат Удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Формат

  • 4 академични часа подготвителна неприсъствена част – самостоятелна работа с обучителни материали;
  • 8 академични часа – задължително присъствено онлайн, платформа Zoom, в рамките на 2 дни;
  • 4 академични часа финална неприствена част – изпълнение на практическа задача и завършване на обучението.

ОБУЧИТЕЛ: Милена Тодорова, Психолог

Милена Тодорова
Занимава се с индивидуално консултиране и психотерапия на деца, юноши и възрастни. Има частна практика в гр. Бургас
Специализация: Позитивен психотерапевт – Висбаденска академия по позитивна психотерапия WIAP
Допълнителна квалификация:

  • Сертифициран инструктор по програмите на д-р Томас Гордън за България: Youth Effectiveness Training (Y.E.T); Teacher Effectiveness Training (T.E.T), Parent Effectiveness Training (P.E.T).
  • Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение – МВБУ
  • Консултант кариерно консултиране – GCDF
  • Медиатор – алтернативно, извънсъдебно разрешаване на спорове

РЕГИСТРАЦИЯ

Оналйн формата за регистрация е отворена. Запазете Вашето място в една от 3-те групи сега! Бъдете сред първите, местата са ограничени!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК

 

За въпроси и информация: 0882411901, info@progresivno.org

Очакваме Ви!