Деян Дойков - преподавател по иновации и предприемачество в Датския колеж
Deyan Doikov
Деян Дойков - преподавател по иновации и предприемачество в Датския колеж
Natalia Miteva
Наталия Митева - фондация „Америка за България”
Veselin Drobenov
Веселин Дробенов - управител на фондация „Програмирай успех”
Milena Leneva
Милена Ленева - фондация „Темпо”
Деян Дойков - преподавател по иновации и предприемачество в Датския колеж Наталия Митева - фондация „Америка за България” Веселин Дробенов - управител на фондация „Програмирай успех” Милена Ленева - фондация „Темпо”

52 мита за образованието – „Иновациите могат да бъдат определяни по административен път.“

 Чуйте запис на целия дебат:

 

Съгласно новата нормативна уредба иновативни са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;
3. използват нови методи на преподаване;
4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновацията е нещо вътрешно присъщо на организацията и много динамично. Рядко се случват радикални иновации – нещо, което никой не е виждал или чувал. В повечето случаи иновацията е свързана с продукти, услуги, процеси, дори и с хората. Тя винаги възниква и се реализира като вътрешна дейност. Нито една фирма не чака през някакво ведомство да му одобри иновацията, за да направи нещо ново.

Затова е важно да започне истински разговор за това кой носи отговорност за прилагане на иновацията и кой ще решава и с какви аргументи дали нещо е иновация. Може ли изключително тежките административни процедури по описание и оценяване на иновациите да решат проблемите с качеството в училището. Защото ако едно училище прави нещо добре, а друго иска да го приложи, за да подобри качеството на обучението си, кой решава това дали е иновация за първото или за второто училище?

Участници:

  • Милена Ленева – фондация „Темпо“
  • Веселин Дробенов – фондация „Програмирай успех“
  • Деян Дойков – преподавател по иновации и предприемачество в МТ&М колеж
  • Наталия Митева – програмен директор, „Образование и библиотеки“, фондация „Америка за България“

Записи на предишни предавания може да откриете на нашия сайт: https://progresivno.org/edu-policies/52-myths/

 

Със съдействието на:

afb_logo