Деян Дойков - преподавател по иновации и предприемачество в Датския колеж
Deyan Doikov
Деян Дойков - преподавател по иновации и предприемачество в Датския колеж
Natalia Miteva
Наталия Митева - фондация „Америка за България”
Veselin Drobenov
Веселин Дробенов - управител на фондация „Програмирай успех”
Milena Leneva
Милена Ленева - фондация „Темпо”

52 мита за образованието – „Иновациите могат да бъдат определяни по административен път.“