Това ли е най-щастливото училище?

Скорошна анкета на в. Гардиън сред 4 450 учители от цяла Англия показва, че половината планират да напуснат работата си в следващите пет години, а 79% от училищата срещат трудности с набирането на учители. Все повече училища обаче започват да предприемат смели стъпки за намаляване на стреса сред служителите и засилване на усещането им за щастие. В много от тези училища вече се усеща положителното въздействие от това върху постиженията на децата.

Ако учителите са щастливи, щастливо е и училището.

Някои от идеите във видеото:

  • Облекчаване на натоварването: по-малко писмени работа за проверка, устна обратна връзка, обратна връзка от съучениците
  • Учителите са по-важни от резултатите: допълнителни почивни дни, приключване на работа в 17:30, сесии за релаксация и медитация, гласуване на доверие.

Източник: Is this the happiest school on earth? – The Guardian