Article Bg Linkl

Стартира първата ни дарителската кампания през Global Giving „Да запалим любовта към математиката за 250 деца и техните учители“

На 8 юни 2020 г. стартира първата ни дарителска кампания в Global Giving „Да запалим любовта към математиката за 250 деца и техните учители“. Кампанията е активна до 26 юни 2020 г. и нашата цел е да наберем минимум 10 000 лв., за да продължим да предоставяме качествено и достъпно обучние по математика на деца от непривилегировани семейства и техните учители с JUMP Math. Прескачайки тази висока летва, пред нас е преспективата да бъдем включвани в мащабните дарителски кампании на световната дарителска платформа Global Giving.

През 2019-2020 учебна година ние подкрепихме 50 деца от семейства в неравностойно положение в 2 паралелки в Карлово и с. Граф Игнатиево, като направихме успешна дарителска кампания и видяхме, че заедно можем да направим щастливи в ученето на математика с JUMP Math повече деца и учители в България.

За учебната 2020-2021 искаме да подкрепим 250 деца от непривилегировани семейства и техните учители от партньорски училища на Института за прогресивно образование да продължат да се обучават с JUMP Math и така да запалим любов към математиката и ученето през целия живот! 

JUMP Math се основава на убеждението, че всички деца могат да развият чувство на увереност и умения, за да са успешни и да покрият очакваните резултати по математика. Методологията доказано допринася за намаляване на тревожността у децата към изучаването на математика, формиране на позитивна нагласа към ползата от математиката и към ученето като цяло. JUMP Math изгражда атмосфера на сътрудничество в класната стая.

От 2012 година до сега Институт за прогресивно образование реализира системата успешно в България с подкрепата на дарители и проектно финансиране. По системата са обучени над 1500 учители и педагогически специалисти от цялата страна и над 15 000 ученици са работили с учебните материали. Институтът за прогресивно образование следва политиката да предоставя безвъзмездно учебни материали за деца от семейства в неравностойно положение, за да осигури равен старт.

Дарителството е изключително ценен и благороден жест и ние вярваме, че на нашия повик ще откликнат филантропи, които дълбоко и отдавна са осъзнали нуждата от промяна в нагласите на хората, за да множим доброто и да даваме простор на креативното и съзидателното! Очакваме да ни подкрепят всички, които вярват в силата на математическото знание да дава универсални умения за успех на българските деца!

Подкрепете кампанията ни като дарите през Global Giving!