316648009 1109171089801128 8174781813311526656 N

Стартирахме регионалните информационни срещи по образователния проект „Променяме се с климата“ – 7 събития, ноември-декември 2022

В периода 24 ноември – 13 декември 2022 година организираме регионални информационни срещи по образователния проект „Променяме се с климата” и каним всички, които се интересуват от темата да се включат, за да активираме обществеността, в отговор на екологичните предизвикателства.

Домакини на срещите са училищата-партньори по проект „Променяме се с климата”: СУ „Цветан Радославов“ – СвищовОУ „Н. Вапцаров“ – БерковицаОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – ВеселиновоСУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – БелицаНУ „Св. Паисий Хилендарски“ – БанскоСУ „Константин Петканов“ – БургасПГСС „БУЗЕМА“ – София.

Ние вяраме, че големите промени се случват, когато работим заедно, затова участваме и ще допринесем с нашата експертиза за успеха на тази значима кауза!

Повече за събитията

Програмата на срещите е посветена на представяне на един от основните продукти по проекта – онлайн образователен портал, включващ широк набор от информационни и образователни материали, свързани с промените в климата и възможните мерки за справяне с тях. Учителите ще се запознаят още и с разработените програми за квалификация, посветени на различните измерения на климатичните промени. Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Събитията имат за цел да активират и информират местната общност за предстоящите регионални кампании за повишаване на осведомеността и иницииране на дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

Фокус на Регионалните информационни срещи ще бъде и търсене на значими теми за училищните кампании и ученическите проекти, в отговор на местните екологични предизвикателства.

Представители на местната власт, бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици, са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху икономическите сектори, човешкото здраве, градската и околната среда.

Къде? Кога?

Регионална информационна среща, гр. Бургас
Дата на провеждане – 24.11.2022 г.
Време на провеждане – начало 09:00 ч. – край 13:00 часа
Място на провеждане: Регионална библиотека Бургас

Регионална информационна среща, гр. Ямбол
Дата на провеждане – 25.11.2022 г.
Време на провеждане – начало 13:00 ч. – край 18:00 часа
Място на провеждане – зала на Община Тунджа

Регионална информационна среща, гр. Берковица
Дата на провеждане – 29.11.2022 г.
Време на провеждане – начало 13:00 ч. – край 18:00 часа
Място на провеждане: Основно училище „Никола Вапцаров“ гр. Берковица, STEM център

Регионална информационна среща, гр. Свищов
Дата на провеждане – 2.12.2022 г.
Време на провеждане – начало 13:00 ч. – край 18:00 часа
Място на провеждане – актова зала СУ „Цветан Радославов“.

Регионална информационна среща, гр. Белица
Дата на провеждане – 8.12.2022 г.
Време на провеждане – начало 13:00 ч. – край 18:00 часа
Място на провеждане – СУ ‚Св. Св. Кирил и Методий“ Белица, мултимедиен кабинет.

Регионална информационна среща, гр. Банско
Дата на провеждане – 9.12.2022 г.
Време на провеждане – начало 13:00 ч. – край 18:00 часа
Място на провеждане – зала на Посетителски информационен център (Старото кино).

Регионална информационна среща, гр. София
Дата на провеждане – 12.12.2022 г.
Време на провеждане – начало 13:00 ч. – край 18:00 часа
Място на провеждане – зала на Национална финансово-стопанска гимназия, София.

Как да се включите?

Свържете се с организаторите на: info@changingwithclimate-bg.org


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.