Ползи от JUMP Math

Семинар за директори „Ползите от JUMP Math методиката“

За да достигнем до повече педагози и училища в страната, които се интересуват от прилагане на иновативни методи за преподаване на математика, на 23-ти юни 2022 г. екипът на „Институт за прогресивно образование“ проведе онлайн информационен семинар за директори и образователни експерти „Ползите от JUMP Math методиката“. В семинара се включиха над 90 директори от държавни, общински и частни училища и детски градини, както и образователни експерти и специалисти от МОН и РУО.

ЗА КАКВО ГОВОРИХМЕ:

За натрупания опит и ползите от прилагането на JUMP Math от учителите в българските училища през изминалите 11 години .

За философията и принципите на JUMP Math.

За възможностите за прилагане на методиката под различни форми в училище.

За това как може да кандидатствате пред МОН за Иновативно училище с иновация JUMP Math.

За обученията за учители на ИПО и за предстоящото обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“, за 2 кредита, което стартира на 11 юли 2022 г., за учители в ПГ, 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти клас.

СЕМИНАРА ВОДИХА:

Олга Нинова-Траянова – Председател на „Институт за прогресивно образование“, Ръководител образователни програми и квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, образователен експерт, педагог, обучител на учители с дългогодишен опит.

Елена Генчева – педагог и JUMP Math учител с над 8-годишен опит,  сътрудник методическа подкрепа, асистент обучител на учители по JUMP Math и сътрудник в адаптирането на учебни материали по JUMP Math.

Биляна Найденова – педагог и директор на 170 СУ „Васил Левски“, Нови Искър, иновативно училище с JUMP Math, активен и дългогодишен участник в общността на JUMP Math в България.

ЗАПИС ОТ СЕМИНАРА МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ НА ТОЗИ ЛИНК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА JUMP MATH

JUMP Math е иновативна програма за обучение по математика, посветена на развитие на потенциала на всяко дете и изграждане на увереност при обучението по математика. JUMP Math е разработена от канадския математик и автор Dr. John Mighton  през 1998 г., а днес е призната за образователна иновация и се радва на широка популярност в световен мащаб, а от 2010 г. и в България. Досега сме обучили над 1600 учители, а над 20 000 деца са учили математиката с радост с учебните материали на JUMP Math, под различна форма.

JUMP Math е изключително ценен ресурс за учителите с подробно разписани сценарии на уроците, възможност за следване на темпото на децата, насърчаване чрез насочено откривателство и даване на постоянна обратна връзка, учи се в окуражаваща и подкрепяща среда, изгражда се силна мотивация за учене. Учителите получават методическа подкрепа и допълнителни ресурси през учебната година.

10 години силата на JUMP Math помага на учениците в България да говорят с увереност и любов езика на математиката – уникална база за развитие на потенциала им във всички STEM направления. Програмата JUMP Math е подходяща за всички ученици, защото се фокусира върху индивидуалния подход и развива универсални умения за мислене. По JUMP Math се преподава в общински и частни училища и детски градини, в частни школи и занимални, работи се индивидуално с много ученици, вкл. на ресурсно подпомагане, както и се използва от много родители у дома.

Изгражда универсални умения и ценни нагласи у децата за цял живот – учи се с радост, концентрация и разбиране, развива самостоятелни, мислещи и кооперативни личности, търсещи, уверени, инициативни, с нагласа за развитие и успех.

Присъединете се към JUMP Math общността, за да помогнем заедно на децата да открият суперсилата на математиката, която ще им служи за цял живот!

Ще се радваме да ни помогнете тази информация да достигне до всички, които се интересуват от JUMP Math.

Очакваме Ви!